29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Демографічні процеси у світосистемі

Додано: 19 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 973 рази
12 запитань
Запитання 1

Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Визначте характерні для цієї країни процеси.

варіанти відповідей

1. Зменшення частки людей похилого віку

2. Пришвидшення «старіння населення»

3. Затухання урбанізації

4. Зменшення витрат на освіту дітей

5. Поступове зменшення частки працездатного населення

Запитання 2

За даними таблиці визначте хід обчислення показника рівня урбанізації (%) у країні.

варіанти відповідей

0,0108 ⋅ 35 000 000 = 378 000

7 000 000 / 28 000 000 ⋅ 100 = 25

13 000 – 12 000 = 1 000

28 000 000/35 000 000 ⋅ 100 = 80

Запитання 3

Оберіть 6 країн з найбільшою кількістю населення в світі

варіанти відповідей

США , Пакистан

Польща, Україна

Китай, Індія

Індонезія, Бразилія

Запитання 4

Знайдіть правильну відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А. Різниця між показниками народжуваності та смертності

Б. Переселення людей з однієї країни в іншу тимчасово чи назавжди

В. Зменшення кількості населення країни внаслідок від´ємного природного приросту

1. «Старіння нації» 2. Природний приріст  3.Механічний рух,або міграція 

4. Депопуляція

варіанти відповідей

А-1 Б-3 В-4

А-2 Б-3 В-1

А-2 Б-3 В-4

А-3 Б-2 В-1

Запитання 5

   У населеному пункті А проживало у 2018 році 6 тис. жителів. У наступному  2019 році тут народилось 57 дітей, померло 78 людей. За цей рік у село на постійне місце проживання переїхали 20 осіб, а виїхало 30 осіб. Визначте природний приріст та число жителів на кінець року.

варіанти відповідей

6031

5969

6077

5892

Запитання 6

Прочитайте демографічний прогноз для країни М: «...низька народжуваність й висока тривалість життя можуть перетворити її на країну людей похилого віку. До 2030 року очікується зменшення населення на б млн осіб. Щоб забезпечити (мінімальний приріст ВВП, уряду потрібно буде залучати щорічно до 100 тис. мігрантів». Визначте статево-вікову піраміду, що характеризує сучасну демографічну ситуацію в цій країні та є підґрунтям для такого прогнозу.

варіанти відповідей
Запитання 7

Доберіть до кожної групи товарів чи послуг таку характеристику населення в одній з міських агломерацій України, яка б зумовила збільшення попиту на них.

 

1 прикраси, косметика

2 оренда житла

3 монтаж систем поливу присадибних ділянок

4 послуги дошкільних виховних закладів

А збільшення народжуваності

Б зменшення середнього віку населення

В збільшення кількості зайнятих на виробництві жінок

Г додатне сальдо міграцій

Д пришвидшення субурбанізації

варіанти відповідей

1-В 2-Б 3-Д 4-А

1-Б 2-Д 3-В 4-А

1-В 2-Г 3-Д 4-А

1-Б 2-Г 3-Д 4-В

Запитання 8

Визначте причини утворення світових центрів імміграції:

варіанти відповідей

Переселення людей із сільської місцевості в міста

Залучення дешевої робочої сили

Залучення висококваліфікованих спеціалістів з інших країн

Переселення людей за релігійними поглядами

Запитання 9

Перший тип відтворення населення характеризується:

варіанти відповідей

Високою тривалістю життя, активними процесами «старіння нації»

У віковій структурі переважає молоде покоління

Демографічним вибухом (пік пройдений)

Переважанням у статевій структурі жінок

Запитання 10

У країнах другого типу відтворення демографічна політика спрямована

варіанти відповідей

Зниження народжуваності та природного приросту населення

Підвищення народжуваності та природного приросту населення

Переселення людей зі своєї країни в інші

Невтручання в демографічні процеси

Запитання 11

Обчисліть коефіцієнт природного приросту населення (‰) певної країни, якщо

кількість населення країни - 300 тис.осіб, народилось за рік 1200 осіб, померло - 1800 осіб.

варіанти відповідей

2

-2

600

-600

Запитання 12

Оберіть країни з першим типом відтворення населення

варіанти відповідей

Україна, Франція, Польща

Китай, США, Бангладеш

Бразилія, Індія, Колумбія

Росія, Великобританія, Туреччина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест