24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Демографічні процеси в світосистемі

Тестові завдання допоможуть учням 11 класу закріпити знання про демографічні процеси у світосистемі, спонукають до пригадування основних статистичних показників та демографічних явищ у світовому суспільстві

Додано: 31 січня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
18 запитань
Запитання 1

Система державних заходів спрямованих на формування найбільш сприятливого типу відтворення населення, урегулювання процесів народжуванності та смертності - це ...

варіанти відповідей

депопуляція

демографічна ситуація

демографічна політика

міграційна політика

Запитання 2

Вкажіть число близьке до кількості населення світу

варіанти відповідей

понад 7 млрд. осіб

понад 6 млрд. осіб

понад 8 млрд. осіб

понад 7 млн. осіб

Запитання 3

Яка кількість населення України? (максимально близький показник)

варіанти відповідей

42 млн. осіб

43 млн. осіб

40 млн. осіб

понад 45 млн. осіб

Запитання 4

Різниця показників народжуванності та смертності - це ...

варіанти відповідей

механічний рух

природний приріст

природний рух

сальдо міграцій

Запитання 5

Різниця показників еміграції та еміграції - це...

варіанти відповідей

міграційні процеси

природний рух

механічний рух

сальдо міграції

Запитання 6

Процес довготривалого зменшення кількості немовлят за умов зростання групи осіб похилого віку - це...

варіанти відповідей

старіння населення

від'ємний природний приріст

депопуляція

від'ємний природний рух

Запитання 7

Оберіть країни світу з найбільшою чисельністю населення

варіанти відповідей

Угорщина

Китай

Індія

Канада

Запитання 8

Оберіть країни світу, що перебувають на 3 етапі демографічного переходу

варіанти відповідей

Туреччина

Індія

Франція

Нігерія

Запитання 9

Оберіть країни, що мають ІІ (розширений) тип відтворення населення

варіанти відповідей

Бангладеш

Німеччина

Україна

Індонезія

Запитання 10

Оберіть чинники, що впливають на підвищення показників природного приросту в країні

варіанти відповідей

ранній вік вступу до шлюбу

підвищення якості життя

народженння в сім'ї однієї дитини

державна підтримка сімей з дітьми

Запитання 11

Оберіть чинники, що впливають на підвищення показників сальдо міграції в країні

варіанти відповідей

створення нових робочих місць

не стійка політична ситуація

підвищення економічного рівня в країні

стихійні лиха в країні

Запитання 12

Оберіть країни, що перебувають у 2 фазі демографічного переходу

варіанти відповідей

Бутан

Індія

Швейцарія

Японія

Запитання 13

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

У світі чисельно більше жінок

У світі чисельно більше чоловіків

В Україні чисельно більше жінок

В Україні чисельно більше чоловіків

Запитання 14

Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Визначте характерні для цієї країни процеси.

(3 вірні відповіді)

варіанти відповідей

сповільнення «демографічного вибуху»

пришвидшення «старіння населення»

затухання урбанізації

збільшення витрат на освіту дітей

зменшення густоти населення

поступове збільшення частки працездатного населення

Запитання 15

Потужний потік трудових мігрантів з України в Польщу спричинено особливостями демографічної ситуації та розселення населення в цій країні: (3 вірні відповіді)

варіанти відповідей

однорідним етнічним складом населення

збільшенням кількості емігрантів після вступу в Євросоюз

низькою густотою населення

сповільненням темпів урбанізації

від'ємним природним приростом упродовж кількох десятиліть

збільшенням частки літніх людей у віковій структурі населення

Запитання 16

Які проблеми характерні як для міського, так і для сільського населення України на сучасному етапі? (3 вірні відповіді)

варіанти відповідей

зменшення чисельності жителів більшості міст і сіл

концентрація населення в малих за людністю містах і селах


зрощування міст і сіл у суцільну урбанізовану територію – мегалополіс

старіння населення в міських і сільських населених пунктах

збільшення частки дітей та працездатного населення в містах і селах

безробіття серед жителів міст і сіл

Запитання 17

Проаналізуйте статево-вікову піраміду, що характеризує населення однієї з країн. Які твердження відображають демографічну ситуацію в цій країні? (3 вірні)


варіанти відповідей

характерний перший тип відтворення населення

збільшується і народжуваність, і смертність населення

зменшується кількість працездатного населення

зберігається переважання чоловіків у старших вікових групах

збільшується частка дітей у віковій структурі населення

відбувається «старіння» населення

Запитання 18

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Єдина країна світу, де відсутня народжуванність - Ватикан


Лідери за природним приростом - країни Африки

Україна має ІІ тип відтворення населення

У світі більшість мігрантів переміщуються в межах своїх країн


Чисельність населення світу зменшується

Міграції не впливають на відтворення населення в країні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест