-Міжнародні відносини

Додано: 27 березня
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
35 запитань
Запитання 1

Назвіть прізвища лідерів США і СРСР, які під час Карибської кризи вимушені були домовлятися між собою, щоб уникнути розв’язання Третьої світової війни.


варіанти відповідей

Г. Трумен і М. Хрущов;

Дж. Кеннеді і Й. Сталін;

Дж. Кеннеді і М. Хрущов;

 Д. Ейзенхауер і Л. Брежнєв

Запитання 2

Що належить до наслідків міжнародної політики «нового мислення» СРСР?

варіанти відповідей

Збільшення арсеналу стратегічних наступальних озброєнь;

Перетворення СРСР на одного з основних експортерів сільгосппродукції

в Європі;

Перетворення СРСР на одного з основних експортерів енергозберігаючих

технологій в Європі.

Припинення гонки озброєнь і скорочення всіх видів озброєнь;

Запитання 3

Назвіть рік введення радянських військ до Афганістану.


варіанти відповідей

1977 р

1978 р.;

1979 р.

1981 р.

Запитання 4

Вкажіть визначальну групу протиріч у розвитку міжнародних відносин у 1950 - 1980 рр.:

варіанти відповідей

між СРСР та Китаєм

між демократичною і тоталітарною політико-ідеологічними системами

між розвинутими країнами Заходу і країнами "третього світу"

між США і рештою країн

Запитання 5

З метою зменшення наслідків «холодної війни» країни НАТО розробили програму:

варіанти відповідей

«Ніколи знову».

«Партнерство країн світової спільноти»;

«Партнерство заради миру»;

«Схід та Захід разом»;

Запитання 6

Встановіть відповідність подій періоду «холодної війни» і дат, коли вони відбулися:

1. 1975 р.;

2. 1962 р.;

3. 1987 р.

4. 1950 р.;

А) Карибська криза 

Б) Війна в Кореї 

В) Гельсінська нарада з питань безпеки та співробітництва в Європі

Г )«Нове політичне мислення» 


варіанти відповідей

1В 2А 3Б 4Г

1Б 2А 3Г 4В

1Г 2В 3Б 4А

1В 2А 3Г 4Б

Запитання 7

Прочитайте уривок з повідомлення посольства США в Україні.«Сьогодні виповнилося 10 років з дня, коли війська Росії перейшли міжна-родний кордон... намагаючись силою змінити його. Території... досі окуповані Росією. Ми знову закликаємо Росію відвести свої сили на довоєнні по-зиції, як це було погоджено у 2008 р.».У документі йдеться про

варіанти відповідей

Україну

Сирію

Грузію

Афганістан

Запитання 8

Установіть відповідність.

Поняття

1 анексія

2 багатополюсний світ

3 «нове політичне мислення»

4 розрядка

Визначення

А примусове приєднання, захоплення однією дер-жавою території іншої держави; може відбуватися без проведення бойових дій

Б визнання того, що ядерна війна не може бути засобом досягнення політичних та інших цілей; деідеологізація зовнішньої політики

В період покращення відносин між США та СРСР

Г облаштування світу, у якому існує декілька центрів політичного й економічного впливу

Д інформаційні технології, що мають на меті виведення з ладу процесів управління суспільством

варіанти відповідей

1 А 2 Г 3Б 4 В

1 Д 2 Г 3Б 4 А

1 Б 2 Г 3В 4А

1А 2 Г 3 В 4 Б

Запитання 9

Проти якої країни відбулася збройна агресія Російської Федерації у 2014рваріанти відповідей

Автономна Республіка Крим

Грузія

Китай

Україна

Запитання 10

Коли відбулася ця подія?

У фінській столиці зібралися представники 33 країн Європи, а також США і Канади. На урочистому відкритті Гельсінської конференції виступили президент Фінляндії У. Кекконен, генеральний секретар ООН К. Вальдхайм, голови держав чи урядів усіх держав-учасниць саміту. Цього ж дня був підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі.


варіанти відповідей

1 серпня 1975 р.

1 серпня 1976 р.

24 серпня 1977 р.

24 серпня 1991 р.

Запитання 11

Коли відбувся, так званий "норманський формат" у Мінську відносно подій на Сході України?

варіанти відповідей

2014

2015

2016

2017

Запитання 12

Берлінська стіна навколо Західного Берліна проіснувалаваріанти відповідей

З 1945 по 1991

З 1948 по 1989

З 1949 по 1990

З 1961 по 1989 

Запитання 13

Яка карикатура стосується Карибської кризи?

варіанти відповідей
Запитання 14

Карикатура стосується якої події?варіанти відповідей

Карибська криза

Берлінська криза

Війна у В'єтнамі

Війна в Кореї

Запитання 15

Збройна агресія Радянського союзу проти якої держави призвела до завершення періоду розрядки (покращення відносин між США і СРСР) ?


варіанти відповідей

Грузія

Сирія

Афганістан

Україна

Запитання 16

11 вересня відбулись терористичні акти на території

варіанти відповідей

Великої Британії

 Кувейту

США

 Саудівської Аравії

Запитання 17

Правильно позначена лінія розмежування на Корейському півострові після Корейської війни на карті

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 18

Основною ідеєю автора малюнка є те, що:

                           

 

варіанти відповідей

Радянський Союз сильніший за США

США сильніші за Радянський Союз

запорукою збереження миру є гонка озброєнь

балансування на межі ядерної війни загрожує країнам обопільним знищенням

Запитання 19

«Декларація Помпео» - це


варіанти відповідей

декларація про співробітництво між ЄС і НАТО

декларація ООН про нове партнерство в інтересах розвитку Африки

декларація про невизнання США російської анексії українського Криму

декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам

Запитання 20

Зображені на ілюстрації події відбулись у:

 

варіанти відповідей

1950-1953 рр.

1974-1975 рр.

2008-2009 рр.

2014-2015 рр.

Запитання 21

Період тимчасового покращення відносин між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом називають

варіанти відповідей

меритократією

розрядкою

«перебудовою»

«новим політичним мисленням»

Запитання 22

"Норманський формат" між Росією та Україною у лютому 2015 року про припинення вогню та врегулювання конфлікту був підписаний при посередництві держав:

варіанти відповідей

США і Великої Британії

Німеччини та Франції

Великої Британії та Німеччини

США та Франції

Запитання 23

Найбільша терористична організація, метою якої є створення мусульманської держави в цілому світі називається:

варіанти відповідей

" Хезбула"

" Вітчизна басків і свобода"

" Аль-Каїда"

" Альф"

Запитання 24

Американська програма СОІ (Стратегічна оборонна ініціатива) 1983 року передбачала:

варіанти відповідей

збільшення військових витрат на 3% протягом 20 років

виробництво крилатих ракет

створення протиракетної оборони з елементами космічних озброєнь

розміщення в країнах Західної Європи ракет " Першинг-2"

Запитання 25

Конвенцію про заборону розроблення, використання й накопичення запасів біологічної й токсичної зброї підписали у 1972 році :

варіанти відповідей

Велика Британія, СРСР і США

СРСР, США і Канада

СРСР, Велика Британія і Франція

США, СРСР і Китай

Запитання 26

Хто з відомих світових політиків назвав СРСР " імперією зла" і закликав до "хрестового походу" проти комунізму:

варіанти відповідей

Р. Ніксон

Дж. Форд

Р. Рейган

Дж Буш

Запитання 27

Одним з результатів міжнародної конференції в м. Гельсінкі стало:

варіанти відповідей

створення Руху неприєднання

підписання Брюссельського пакту

зустріч лідерів СРСР і США

створення Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі

Запитання 28

"Тонкінський інцидент", що відбувся 2 серпня 1964 року став приводом до :

варіанти відповідей

війни в Кореї

Карибської кризи

агресії США у В'єтнамі

Війни в Афганістані

Запитання 29

Карибська криза 1962 року ...

варіанти відповідей

спонукала країни Заходу до створення НАТО

призвела до зміцнення радянського тоталітарного режиму

зміцнила становище Куби

показала безперспективність ядерного протистояння між СРСР та США

Запитання 30

Символом "холодної війни" вважають:

варіанти відповідей

"Берлінську кризу"

Берлінську стіну

війну в Кореї

війну в Афганістані

Запитання 31

"Холодна війна" стала протистоянням військово-політичних блоків:

варіанти відповідей

НАТО і ОВД

СЕНТО і НАТО

НАТО і СЕАТО

СЕНТО і СЕАТО

Запитання 32

Початком " холодної війни " вважають промову у Фултоні 5 березня 1946 р.:

варіанти відповідей

Г. Трумена

ДЖ. Кеннана

В. Черчілля

Ш. де Голля

Запитання 33

Введення радянських військ до Афганістану привело до:

варіанти відповідей

громадянської війни

повалення монархії та проголошення республіки

стабілізації політичного становища

проведення радикальних економічних реформ

Запитання 34

" Нове політичне мислення" у середині 1980-х років сформувала подія:

варіанти відповідей

"перебудова" в СРСР

національно- визвольні рухи в країнах " третього світу"

завершення деколонізації країн Африки

зміцнення демократії у США

Запитання 35

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь ( СНО-2), до якого приєдналася й Україна, був підписаний:

варіанти відповідей

у листопаді 1985 року

у грудні 1987 року

у липні 1991 року

у січні 1993 року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест