5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Діагностична робота 2 клас, річна

Додано: 18 травня
Предмет: Українська мова, 2 клас
Тест виконано: 160 разів
30 запитань
Запитання 1

Мовні звуки на письмі позначаються...

варіанти відповідей

звуковими знаками

буквами

голосними і приголосними звуками

Запитання 2

Голосні звуки утворюються за допомогою...

варіанти відповідей

шуму

шуму і голосу

голосу

Запитання 3

В українській мові ... голосних звуків

варіанти відповідей

10

6

12

Запитання 4

На письмі голосні звуки позначаються... буквами

варіанти відповідей

10

6

12

Запитання 5

Приголосні звуки на писмі утворюються з ... і .... або тільки ...

варіанти відповідей

голосу, артикуляції, жестами

шуму, жестами, звуків

голосу, шуму, тільки шуму

Запитання 6

Яка літера завжди позначає м'який приголосний звук

варіанти відповідей

й

я

ю

є

Запитання 7

Як позначаємо в транскрипції м'які подовжені приголосні звуким, які позначаються на письмі двома однаковими буквами

варіанти відповідей

-

=

=:

Запитання 8

В якій позиції літери я, ю, є позначають два звуки?

варіанти відповідей

на початку слова,пісня приголосни

на початку слова або складу

і перша і друга відповідь правильні

Запитання 9

Яка літера завжди позначає два звуки?

варіанти відповідей

ю

ї

я

є

Запитання 10

Перед якими літерами ставиться апостроф?

варіанти відповідей

а, ю, є,х

я, ю, є, ї

ї, ь, й ,ї

Запитання 11

Чи може наголос змінювати значення слова?

варіанти відповідей

так

ні

можливо

Запитання 12

Скільки складів може мати слово?

варіанти відповідей

стільки скільки голосних

стільки скільки приголосних

стільки скільки м'яких приголосних

Запитання 13

Сполучення яких літер , які позначають один звук під час переносу не можна розривати?

варіанти відповідей

дз

дж

Обидва варіанти правильні

Запитання 14

Іменник називає ... і відповідає на питання ...

варіанти відповідей

ознаку предмета, який? яка? яке? які?

назву предмета, хто? що?

дію предмета, що робить? щозробить? що буде робити?

Запитання 15

Прикметник вказує на ... і відповідає на питання ...

варіанти відповідей

назву предмета, хто? що?

дію предмета, що робить? що роблять?

ознаку предмета, який? яка? яке? які?

Запитання 16

Чи змінюються дієслова ча числами?

варіанти відповідей

так

ні

можливо

Запитання 17

Як називається частина мови , яка служить для зв'язку слів у реченні?

варіанти відповідей

числівник

сполучник

прикметник

Запитання 18

З якою частиною мови вживаються числівники у мовленні?

(Наприклад: 5 дівчаток і 3 хлопчики)

варіанти відповідей

з прикметниками

з дієсловами

з іменниками

Запитання 19

Службові слова пришемо ... від інших слів

варіанти відповідей

разом

окремо

дивлячись в якій вони позиції

Запитання 20

Речення виражає ...

варіанти відповідей

радісні емоції

завершену думку

зв'язок

Запитання 21

За метою висловлювання речення є...

варіанти відповідей

розповідні, окличні, питальні

неокличні, окличні

розповідні, питальні, спонукальні

Запитання 22

Що утворюють головні слова у реченні?

варіанти відповідей

основу слова

основу речення

основу текста

Запитання 23

Текст - це...

варіанти відповідей

зачин, основна частина, кінцівка

основа тексту

з'язані за змістом речення

Запитання 24

Що повідомляє , про що йтиметься в тексті?

варіанти відповідей

основа

заголовок

зачин

Запитання 25

Що ми відносимо до будови тексту?

варіанти відповідей

основна частина, зачин, кінець

зачин, основа слова, кінцівка

зачин, основна частина, кінцівка

Запитання 26

Опис - це текст ....

варіанти відповідей

у якому щось або хтось описується

у якому про щось розповідається

у якою виражаються емоції

Запитання 27

Якщо до тексту ми можемо поставити запитання ЯКИЙ?, то це текст............

варіанти відповідей

розповідь

опис

міркування

розповідь і міркування

Запитання 28

Якщо то тексту поставимо запитання ЩО ВІДБУВАЛОСЯ?, то це текст-.............

варіанти відповідей

опис

міркування

розповідь

міркування і розповідь

Запитання 29

Якщо до тексту поставимо запитання ЧОМУ ТАК?, то це текст-........

варіанти відповідей

розповідь

опис

міркування

опис і розповідь

Запитання 30

Чи завжди ми можемо дібрати до тексту ЗАГОЛОВОК?

варіанти відповідей

ні, не завжди

так, завжди

в залежності від змісту тексту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест