Діагностична тестова робота з біології за 9 клас

Додано: 8 вересня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 334 рази
12 запитань
Запитання 1

На якому рівні організації біологічних система знаходиться амеба?

варіанти відповідей

клітинний

клітинний і організмовий

організмовий

молекулярний

Запитання 2

Забезпечує організм енергією та ендогенною водою:

варіанти відповідей

ліпіди

вуглеводи

білки

нуклеїнові кислоти

Запитання 3

Найбільше в клітинні елементів

варіанти відповідей

мікроелементів

макроелементів

органогенних

ультрамікроелементів

Запитання 4

Забезпечує клітинну енергією, синтез АТФ

варіанти відповідей

ядро

мітохондрії

Комплекс Гольджі

лізосоми

Запитання 5

Клітинна стінка міститься у клітинах:

варіанти відповідей

тварин

тільки рослин

рослин,грибів,бактерій

грибів, бактерій

Запитання 6

Під час якої фази фотосинтезу утворюється та виділяється кисень

варіанти відповідей

світлова фаза

темнова фаза

всі відповіді правильні

Запитання 7

Що є матрицею(основою) для синтезу білка?

варіанти відповідей

білок

РНК

ДНК

жири

Запитання 8

Під час якої фази мітозу хромосоми деспіралізуються, руйнується ядерна оболонка

варіанти відповідей

метафаза

профаза

телофаза

анафаза

Запитання 9

Властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу нащадкам

варіанти відповідей

мінливість

спадковість

фенотип

всі відповіді правильно

Запитання 10

При схрещуванні гомозиготних особин, спостерігається одноманітність гібридів першого покоління F1 як за фенотипом, так і за генотипом- це закон...

варіанти відповідей

ІІ Закон Менделя

ІІІ Закон Менделя

І Закон Менделя

4 Закон Менделя

Запитання 11

Мутації, які пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом - це

варіанти відповідей

генні

геномні

хромосомні

Запитання 12

Наука про методи створення і покращення вже існуючих сортів рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів з потрібними людині якостями- це

варіанти відповідей

генетика

інженерія

селекція

екологія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест