ДІЛОВА ЕТИКА

Додано: 1 червня 2020
Предмет: Етика, 11 клас
Тест виконано: 225 разів
10 запитань
Запитання 1

Завдання курсу "Ділової етики "  ....

варіанти відповідей

здобути знання про етичні та психологічні основи ділового спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності

не здобути знання про етичні та психологічні основи ділового спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності

стати слюсарем

Запитання 2

Спілкуючись, люди обмінюються ...

варіанти відповідей

словами

інформацією, узагальненнями, думками, почуттями. 

речами

Запитання 3

Що таке культура спілкування?" 

варіанти відповідей

це сукупність вмінь людини аналізувати вчинки інших людей, поважати їх; складова культури мовлення; вміння поводитися культурно, мати добру вимову; вміння в будь-якій життєвій ситуації знайти правильний та делікатний підхід; вміння спілкуватися, поводитися в товаристві; бажання бути культурним і приємним співрозмовником

це здатність використовувати оптимальні для конкретної ситуації мовні засоби і мовний етикет

це вміння в будь-якій життєвій ситуації знайти правильний та делікатний підхід;

Запитання 4

Слово "конфлікт" походить від...

варіанти відповідей

латинського боротьба

латинського протидія

латинського "confliktus" – зіткнення.

Запитання 5

. Основа конфлікту ...

варіанти відповідей

протилежність

Протиріччя 

противодія

Запитання 6

          Причини трудових конфліктів: 

варіанти відповідей

зависть, інтимні відношення

пограбування

бюрократичне ставлення адміністрації до інтересів співробітників;

• бездіяльність адміністрації щодо поліпшення умов праці;

• спроби адміністрації незаконно звільнити працівників;

 • незнання або ігнорування роботодавцем норм діючого трудового законодавства;

Запитання 7

Форми розв’язання конфліктів

варіанти відповідей

• виступи на зборах колективу;

• звернення до преси, на радіо й телебачення;

 • звертання до керівництва;

 • звертання за підтримкою до депутатів, громадських організацій, партій;

 • висування вимог через профспілковий комітет;

 • звернення до комісії з трудових суперечок;

Не виконувати доручені завдання

Прогули

Запитання 8

Визначте з наведеного переліку правила спілкувального етикету:

варіанти відповідей

не перебивати мовця на півслові, виявляти свою зацікавленість до того, що він каже;

не говорити надто тихо або дуже голосно; 

якщо мовець звертається до вас із запитанням, потрібно відповідати, лише якщо ви вважаєте це необхідним;

якщо мовець звернувся із запитанням, то необхідно відповісти йому особливо не зволікаючи, проте й без поспіху;

слухач, якщо виникає потреба, може перебивати мовця на півслові, висловлювати свої коментарі й демонструвати незацікавленість розмовою.

мовець може, відповідно до свого бажання, говорити голосно або тихо, вдатися до швидкого чи повільного мовлення

Запитання 9

 До невербальних засобів спілкування відносятьсяваріанти відповідей

міміка 


слово


жести 


думки

Запитання 10

Стався до інших так, щоб ставилися до тебе це - ..
варіанти відповідей

Золоте правило моралі 

Правило поведінки у транспорті

Правила поведінки у театрі


Етичне правило

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест