Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Ділова етика і культура спілкування

Додано: 26 квітня 2019
Предмет: Етика, 11 клас
Тест виконано: 1489 разів
12 запитань
Запитання 1

1.Наука про мораль, її розвиток, принципи, норми й роль у суспільстві це:

варіанти відповідей

 естетика;

етика;

етикет.

Запитання 2

2.Сукупність правил, що регулюють відносини, які виникають в процесі ділового спілкування це:

варіанти відповідей

професійна етика;

культура спілкування;

ділова етика.

Запитання 3

3.Автором терміна "етика" є:

варіанти відповідей

Платон;

Архімед;

Епікур;

Аристотель

Запитання 4

4.Філософська дисципліна, об'єктом вивчення якої є мораль, моральні відносини і моральна діяльність - це :

варіанти відповідей

професійна етика;

ділова етика;

етика;

 естетика

Запитання 5

5.Наука про чуттєве пізнання світу, про споглядальне або творче відношення людини до дійсності, наука, що вивчає специфічний досвід освоєння оточуючої дійсності, у процесі чого суб'єкт відчуває, переживає стан духовно-чуттєвої ейфорії, піднесення, радості, духовної насолоди це:

варіанти відповідей

професійна етика;

ділова етика;

естетика;

етикет;

етика

Запитання 6

6.Система моральних принципів, норм і правил поведінки фахівця з урахуванням особливостей його професійної діяльності і конкретної ситуації це:

варіанти відповідей

ділова етика;

професійна етика;

культура спілкування;

етика;

естетика

Запитання 7

7.Система правил поведінки в громадських місцях при контактах з іншими людьми це:

варіанти відповідей

етика;

етикет;

естетика;

культура спілкування

Запитання 8

8.Міжособистісна і міжгрупова взаємодія, основу якої становить пізнання одне одного й обмін певними результатами психічної діяльності це:

варіанти відповідей

культура;

спілкування;

естетика

Запитання 9

9.Складна цілісність, яка включає в себе знання, вірування, мистецтво, мораль, закони, звичаї, здібності та навички, які купуються і досягаються людиною як членом суспільства це:

варіанти відповідей

естетика;

культура;

такт

Запитання 10

10.Усний контакт між співрозмовниками, які мають необхідні для цього повноваження і ставлять перед собою завдання вирішити конкретні проблеми це:

варіанти відповідей

культура спілкування;

ділове спілкування;

такт

Запитання 11

Форма людських взаємовідносин і необхідна умова успішного спілкування між людьми це –

варіанти відповідей

ввічливість

уважність

співчуття

такт

Запитання 12

Розрізняють три основних види іміджу:

варіанти відповідей

позитивний, негативний, нейтральний;

особистий, товарний, організації (корпоративний);

бажаний, сформований, конструйований;

дзеркальний, одинарний, множинний.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест