Етика – наука про мораль

Додано: 8 травня 2019
Предмет: Етика, 11 клас
Тест виконано: 89 разів
6 запитань
Запитання 1

 Етика – наука про мораль. Але ж мораль вивчається не лише етикою. Зачіпають питання моралі й психологія, педагогіка, естетика, тощо.

“Що таке етика?” Вкажіть, яка із наведених відповідей є:

варіанти відповідей

вірною;

в основному вірною

частково вірною

неправильною

Запитання 2

В чому недолік цих визначень предмету етики?

варіанти відповідей

 Наука про поведінку людини в суспільстві

Наука про належне

філософська наука про мораль

 Філософська наука про мораль в цілому як одна з найважливіших сторін життя людей, форму суспільної свідомості, історичне явище

Наука про транформовані в свідомості людей закони людської природи

Наука про норми й принципи поведінки людини в суспільстві

Запитання 3

Проти якого підходу спрямований вислів Т.Гоббса: ? “Марна справа встановлювати норми поведінки для окремих випадків, перш ніж знайдемо причини й закони, й міру справедливості й несправедливості!"

варіанти відповідей

 “Як аукнеться, так і відгукнеться”

 “Не копай іншому ями, бо сам в неї впадеш”. 

Запитання 4

Проаналізуйте наведені нижче судження. Виберіть найбільш правильні.

варіанти відповідей

Науково-технічний прогрес поліпшує норови; 

Науково-технічний прогрес погіршує норови

 Науково-технічний прогрес ніяк не впливає на норови. 

Запитання 5

Назвіть моральні чинники культури спілкування?

варіанти відповідей

міцність шлюбу

су’єктивне відчуття щастя обох: чоловіка та дружини

здійснення бажань більш широких груп /родичів

повний розвиток здібностей подружжя, виховання здібних і активних дітей

повна взаємна пристосованість, відсутність конфліктів

Запитання 6

 Визначте наскільки відповідає дійсності таке висловлення?

варіанти відповідей

люди звично називають дружбою спільне проведення часу

взаємна допомога в справах

обмін послугами – словами відносинами

де самолюбство сподівається щось вигадати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест