21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Історія, предмет та завдання психодіагностики

Додано: 12 лютого 2020
Предмет: Етика, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

У Давньому Вавилоні проводились випробування писців. Оберіть варіанти вмінь, якими вони зобовязані були володіти:

варіанти відповідей

знати 4 арифметичних дії

вміти вимірювати поля

ділити майно

володіти бойовим мистецтвом

грати на музичних інструментах

Запитання 2

Оберіть варіант правильної відповіді: "психологічна діагностика - це..."

варіанти відповідей

область психології, що пов'язана з теорією і практикою вимиріювання психічних явищ

область психологічної науки, що розробляє принципи, шляхи та прийоми розпізнавання, оцінки та вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості

галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування

Запитання 3

Оберіть варіант правильної відповіді: "Психометрія (психометрика) - це..."

варіанти відповідей

область психології, що пов'язана з теорією і практикою вимиріювання психічних явищ

адекватне відображення навколишнього світу забезпечує людині ефективну регуляцію його діяльності

галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування

Запитання 4

Предметом психодіагностики є

варіанти відповідей

адекватне відображення навколишнього світу забезпечує людині ефективну регуляцію його діяльності

розпізнавання конкретного психічного явища, що перебуває в динамічному стані, з локалізацією його за якістю і часом

усі відповіді правильні

Запитання 5

Визначіть галузі, які проявили перший інтерес до методик дослідження особистості й інтелекту  

варіанти відповідей

освіта

спорт

медицина

інженерія

Запитання 6

Яка із наступних галузей психодіагностики передбачає вимірювання успішності засвоєння навчального матеріалу?

варіанти відповідей

клінічна

освітня

правильні обидві відповіді

Запитання 7

Оберіть ваірант правильної відповіді: "Психодіагностична ситуація - це "

варіанти відповідей

ситуація, в якій здійснюється спільна діяльність педагога і вихованця, метою якої є корекційна робота із останнім

ситуація, яка передбачає участь дослідника і досліджуваного з метою виявлення ознак особистісного зростання за допомого безпосереднього спілкування з ним

ситуація, в якій здійснюється спільна діяльність експериментатора та обстежуваного, метою якої є отримання яких-небудь даних про особистість за допомогою психодіагностичних тестів

Запитання 8

Оберіть варіант, який відповідає даному визначенню: діяльнсть психолога, кінцевим результатом якої є психологічний діагноз

варіанти відповідей

психологічна ситуація

психодіагностичне обстеження 

психологічна діагностика

Запитання 9

Оберіть галузі, в яких застосовуються широко методи психодіагностики

варіанти відповідей

освіта

сфера професійної діяльності

клінічна психологія і психологічне консультування

соціологія

поліція

армія

усі варіанти правильні

Запитання 10

У школі якого філософа претендентів піддавали випробуванням у стресостійкості, тестуванні інтелекту тощо

варіанти відповідей

Сократа

Піфагора

Квінтіліана

Демокріта

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест