Правила оформлення сторінки. (11 клас)

Тест виконано: 51 раз
11 запитань
Запитання 1

Елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних у дослідженні джерел і подається після висновків це…

варіанти відповідей

бібліографічний опис

бібліографічний список

об’єкт бібліографічного посилання

список використаних джерел

Запитання 2

Для зручності обробки документа з усіх боків сторінки залишаються вільні місця, які називаються...

варіанти відповідей

Формати

Інтервали

Поля

Абзаци

Запитання 3

У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, нумерація сторінок починається з ...

варіанти відповідей

Першої сторінки

Другої сторінки

Третьої сторінки

Четвертої сторінки

Запитання 4

Яким має бути шрифт письмової роботи зробелної на комп'ютері?

варіанти відповідей

розмір 14, шрифт Times New Roman

розмір 16, шрифт Times New Roman

розмір 14, шрифт Arial

розмір 16, шрифт Arial

Запитання 5

Згідно вимог оформлення письмової роботи, верхнє поле мє бути

варіанти відповідей

10 мм (1 см)

15 мм (1,5 см)

20 мм (2 см)

30 мм (3 см)

Запитання 6

Який аркуш більше?

варіанти відповідей

А4

А5

А6

А7

Запитання 7

Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин

варіанти відповідей

Діловий

Офіційно-діловий

Офіційний

Документальний

Запитання 8

Окремі елементи з яких складається офіційний документ називаються

варіанти відповідей

Реквізити

Бланк

Формуляр

Копія

Запитання 9

Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається

варіанти відповідей

Формуляр

Бланк


Реквізити


Копія

Запитання 10

Де розміщують список використаних джерел у письмовій роботі?

варіанти відповідей

на початку документу

всередині документу

в кінці документу

Запитання 11

Які є види письмових робіт? (обрати декілька відповідей)

варіанти відповідей

реферат

лист

курсова робота

дипломна робота

кваліфікаційна робота

магістерська робота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест