Динамічні параметри популяції

Додано: 9 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

В одному із повідомлень про процеси, що відбуваються в заповіднику Горгани було зазначено, що в минулому році на території заповідника було виявлено 28 молодих лисенят віком до 1 року. Про який параметри популяції йдеться:

варіанти відповідей

1. Приріст популяції.

2. Народжуванясть.

3. Смернтість.

4. Динаміка популяції.

Запитання 2

В якому випадку ми можемо вважати, що приріст популяції є додатним:

варіанти відповідей

1. Якщо в популяції є народження молодих особин.

2. Якщо в популяції є два показники: народжуваність та смертність.

3. Якщо в популяції смертність та народжуваність є рівними за чисельністю.

4. Якщо в популяції народжуваність перевищує смертність.

Запитання 3

При вивченні розвитку популяції спостерігаються різні періоди: якщо умови сприятливі, то чисельність популяції спочатку зростає, а потім залишається тривалий час на одному рівні при умові, що на неї не діють якісь негативні чинники. Чому ж не спостерігається подальше збільшення чисельності популяції, адже умови не змінювалися від початку її існування:

варіанти відповідей

1. Популяція і її особини просто старіють.

2. В популяції не вистачає більше природних ресурсів, які б могли забезпечувати існування більшої кількості особин.

3. Популяція уже не хоче існувати на цій території і її особини просто перебираються на нові місця проживання.

4. В популяції з'являється з часом все більше неплідних особин, тому її чисельність не зростає.

Запитання 4

При розрахунку виживання білок на території одного із Карпатських урочищ було встановлено, що воно складає 74%. При яких показниках народжуваності та смертності ми можемо отримати такі показники виживання:

варіанти відповідей

1. На початок сезону було 400 особин, а в кінці сезону тільки 296.

2. На початок сезону було 200 особин, а на кінець - 300.

3. На початок сезону було 400 особин, а на кінець - 405.

4. На початок сезону було 300 особин, а на кінець - 246.

Запитання 5

Для якого із цих видів характерна r-стратегія виживання:

варіанти відповідей

1. Ведмідь бурий.

2. Бобер.

3. Кіт лісовий.

4. Сарана перелітна.

Запитання 6

Якщо на території водойми виникло забруднення органічними речовинами, то це викличе розвиток одних і загибель інших груп видів. Для яких із цих груп видів буде характерний позитивний приріст:

варіанти відповідей

1. Тих, що мають швидкі темпи розмноження.

2. Тих, що дають невелику кількість потомства, але воно добре сформоване і може легко пристосовуватися.

3. Тих, що чутливі до органічних забруднювачів.

4. Тих, для яких ці органічні речовини є додатковим позитивним чинником середовища.

Запитання 7

Відома, що в організмів є дві екологічні стратегії. Яка із цих стратегій притаманна вовкам:

варіанти відповідей

1. К-стратегія.

2. r-стратегія.

3. Це суміш двох стратегій.

4. Для великих ссавців не вводять таке поняття, як екологічна стратегія.

Запитання 8

Постійне об’єднання тварин із лідером або ватажком


варіанти відповідей

Родинний спосіб життя

Зграя

Колонія

Стадо

Запитання 9

Групові поселення тварин, які існують довгостроково або утворюються на період розмноження (наприклад чайки, пінгвіни)


варіанти відповідей

Зграя

Колонія

Родина

Стадо

Запитання 10

 Частка особин, які збереглися в популяції за певний проміжок час

варіанти відповідей

Смертність

Народжуваність

Виживання

Запитання 11

Оберіть фото, на якому ми бачимо приклад територіальної поведінки тварин, що регулює їх чмисельність та густоту?

варіанти відповідей
Запитання 12

Яка стратегія є вигідною в середовищі з різкими й непередбачуваними змінами умов (наприклад, для мешканців калюжі, що пересихає)

варіанти відповідей

 r-стратегія 

K-стратегія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест