Дизайн. Елементи дизайну

Додано: 17 жовтня 2023
Предмет: Технології, 5 клас
12 запитань
Запитання 1

Що слід розуміти під поняттям «технології»?

варіанти відповідей

Сукупність способів перетворення матеріалів, об’єктів, інформації для створення виробів, що задовольняють потреби людей.

 Це самостійно створений продукт (матеріальний або інтелектуальний) від ідеї до її втілення.

 Творча діяльність, спрямована на розв’язання будь-якої проблеми. 

Запитання 2

Проєкт - це

варіанти відповідей

Самостійно створений продукт (матеріальний або інтелектуальний) від ідеї до її втілення. 

Загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія»

Творча діяльність, спрямована на розв’язання будь-якої проблеми. 

Запитання 3

Які існують види проєктів?

варіанти відповідей

 Дослідницькими

 Пошуковими

Інформаційними

Всі варіанти правильні

Запитання 4

Як слід розуміти поняття «дизайн»?

варіанти відповідей

Це творча діяльність, спрямована на розв’язання будь-якої проблеми. 

 Це діяльність і результат проєктування виробів.

Це процес створення предметів і речей

Запитання 5

З яких основних етапів складається дизайнерська діяльність?

варіанти відповідей

Розуміння проблемної ситуації;

Застосування методів творчого пошуку ідей

Поява творчого задуму;

Графічне зображення майбутнього продукту

Реалізація творчого задуму;

Презентація результатів дизайнерської діяльності


Всі варіанти правильні

Запитання 6

До якого етапу відноситься поняття "Задум"?

варіанти відповідей

Презентація результатів дизайнерської діяльності

Застосування методів творчого пошуку ідей

Графічне зображення майбутнього продукту

Запитання 7

У чому сутність методу фантазування?

варіанти відповідей

Конкретизація можливого розв’язання проблемної ситуації

Досягнення уявлення про неіснуючий образ об’єкта, який розв’язує проблемну ситуацію.

 Діяльність і результат проєктування виробів.

Запитання 8

Композиція - це

варіанти відповідей

Правила та закономірності, на основі яких відбувається утворення гармонійної, довершеної форми предмета.

Простір, у якому всі елементи гармонійно взаємодіють один з одним і зі споживачем. Композиція зумовлена змістом, характером і призначенням.

Досягнення уявлення про неіснуючий образ об’єкта, який розв’язує проблемну ситуацію

Запитання 9

Елементи дизайну.

варіанти відповідей

Лінія, Колір

Симетрія, Текстура

Крапка, Розмір, Рух

Всі відповіді правильні

Запитання 10

Які основні функції дизайну?

варіанти відповідей

Рекламна

Естетична (художня)

Споживча

Всі варіанти правильні

Запитання 11

Що таке маркетинг? 

варіанти відповідей

Правила та закономірності, на основі яких відбувається утворення гармонійної, довершеної форми предмета.

Наука про особливості руху товарів і послуг від виробника до споживача з метою їх реалізації.

Комплекс заходів зі збору, систематизації й аналізу інформації з метою полегшення процесу прийняття правильних управлінських рішень.

Запитання 12

 Які існують методи маркетингових досліджень? 

варіанти відповідей

Особисте інтерв’ю, Holl-тест

Home-тест, Телефоне інтерв’ю 

Експертне опитування, Інтернет-опитування

Всі варіанти правильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест