Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками 2

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Алгебра, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

Виконайте дії

варіанти відповідей
Запитання 2

Спростіть вираз

варіанти відповідей
Запитання 3

Спільним знаменником при додаванні двох цих виразів є...

варіанти відповідей

d

3d

3xd

Запитання 4

Спростіть вираз:

варіанти відповідей

2

1

2ху

4ху

Запитання 5

Обрати цілий вираз

варіанти відповідей

2х ∕ х

2 ∕ (х +5)

2х ∕ 5

5 ∕ 2х

Запитання 6

Обрати дробові вирази

варіанти відповідей

2 ∕ (а-5)

(3а - 5) ∕ 5

(3а2 -5) ∕ 28

(3а2+5) ∕ 5а

Запитання 7

Цілі та дробові вирази називають ....

варіанти відповідей

цілими виразами

дробовими виразами

раціональними виразами

прикладами

Запитання 8

Для визначення допустимих значень змінних, що входять до раціональних дробів, треба ...

варіанти відповідей

знайти такі їх значення, при яких знаменник дробу буде дорівнювати нулю

знайти такі їх значення, при яких знаменник дробу не буде дорівнювати 1

знайти такі їх значення, при яких знаменник дробу не буде дорівнювати будь-якому значенню

знайти такі їх значення, при яких знаменник дробу не буде дорівнювати нулю

Запитання 9

Виберіть вираз, у якого областю допустимих значень є всі дійсні числа

варіанти відповідей

3х ⁄ (3-х)

5 ⁄ х

8 ⁄ ( х2 +3х)

2 - 4) ⁄ 3

Запитання 10

Знайти допустимі значення змінних раціонального виразу

варіанти відповідей

всі числа, крім -5

всі числа, крім 5

всі числа, крім 0

всі числа

Запитання 11

При якому значенні змінної не має змісту вираз?

варіанти відповідей

-5

5

-5 і 5

0

Запитання 12

Виконайте дії


варіанти відповідей

b

Запитання 13

Виконайте дії


варіанти відповідей
Запитання 14

Виконайте дії


варіанти відповідей

1

Запитання 15

Скоротіть дріб

варіанти відповідей

a3

a2

1/a3

1/a2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест