17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Онлайн-тести з алгебри 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 8 клас
Створено 6 липня
Приклад запитання: Обчисліть значення функції у = 2х - 5 в точці х = 3
Алгебра, 8 клас
Створено 3 липня
Приклад запитання: Виконайте множення:
Алгебра, 8 клас
Створено 2 липня
Приклад запитання: Який з даних виразів є дробовий?
Алгебра, 8 клас
Створено 24 червня
Приклад запитання: Рівняння ах2 + bx + c = 0 називається зведеним, якщо...
Алгебра, 8 клас
Створено 24 червня
Приклад запитання: Дискримінант квадратного рівняння ах2 + bх + с = 0 обчислюють за формулою:
Алгебра, 8 клас
Створено 24 червня
Приклад запитання: Які рівняння є квадратними:1. х2 -2х + 3 = 0;2. 4х - 5 = 2х + 7;3. 7х - х2 = 0;4. х2 - 3х³ = 0.
Приклад запитання: Яке з поданих рівнянь є біквадратним?
Алгебра, 8 клас
Створено 20 червня
Приклад запитання: ко...
Приклад запитання: перетворити рівняння у зведене (1 ∕ 6х2) --2х-3=0
Алгебра, 8 клас
Створено 19 червня
Приклад запитання: яка з точок належить графіку функції у=х2 А(-8;64), В(-9;81), С(0,5;2,5), М(0,1;0,01)
Алгебра, 8 клас
Створено 16 червня
Приклад запитання: Яке з даних рівнянь є квадратним?
Алгебра, 8 клас
Створено 14 червня
Приклад запитання: Запишіть правильну нерівність,яку отримуємо, якщо обидві частини нерівності а>2 помножимо на а
Приклад запитання: означення степеня для а≠о,n∈N
Алгебра, 8 клас
Створено 13 червня
Приклад запитання: Знайти ОДЗ дробу ( а+1) ∕(а+2)
Приклад запитання: Коли ціле число а ділиться націло на ціле число в ,яке не дорівнює нулю?
Алгебра, 8 клас
Створено 12 червня
Приклад запитання: Як позначають множини
Приклад запитання: Щоб одержати дріб рівний даному необхідно
Алгебра, 8 клас
Створено 11 червня
Приклад запитання: Раціональні вирази - це
Алгебра, 8 клас
Створено 10 червня
Приклад запитання: Складіть рівняння до задачі, прийняв за х меньше із чисел.Одне з чисел на 12 більше за інше, а їх добуток дорівнює 315. Знайти ці числа.
Алгебра, 8 клас
Створено 10 червня
Приклад запитання: Питання №1Вказати коефіцієнт b квадратного рівняння 3 – х² – 6х = 0.
Алгебра, 8 клас
Створено 9 червня
Приклад запитання: Знайдіть значення виразу: √400⋅2,25
Алгебра, 8 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: Обчисліть
Приклад запитання: Який з виразів є одночленом:
Приклад запитання: Яке з наведених рівнянь є квадратним ?
Алгебра, 8 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Квадратне рівняння називається зведеним, якщо
Алгебра, 8 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Якщо x₁ і x₂ корені квадратного рівняння x²+4x−5=0, тоді
Алгебра, 8 клас
Створено 30 травня
Приклад запитання: Корінь можна добути з...
Алгебра, 8 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Якщо дискримінант квадратного рівняння додатний, то квадратне рівняння
Приклад запитання: Обчислити 6-2 + 2-1
Алгебра, 8 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: якого кольору в мене очі?