24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Онлайн-тести з алгебри 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 8 клас
Створено 9 червня
Приклад запитання: х4⋅х3=
Приклад запитання: Розв'язати рівняння 4х2+32х=0
Приклад запитання: Розв'язати рівняння 3х2-27=0
Приклад запитання: Чому дорівнює добуток коренів рівняння х2 - 7х + 8 ?
Алгебра, 8 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: При яких значеннях змінної дріб 3х ⁄ ( х2 - 3х) не має змісту ?
Алгебра, 8 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Запишіть зведене квадратне рівняння, в якому другий коефіцієнт і вільний член відповідно дорівнюють -5 і 4.
Приклад запитання: Яка з функцій задає пряму пропоційність?
Алгебра, 8 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Чому дорівнює добуток коренів рівняння х2 - 7х + 8 ?
Приклад запитання: Знайдіть допустимі значення змінної у виразі: х2-4
Приклад запитання: Одне з двох чисел на 10 більше, ніж друге, а їх добуток  дорівнює 75. Позначивши менше число через х, складіть рівняння, що відповідає даній умові .
Приклад запитання: Знайти корені рівняння х2-3х+2=0
Приклад запитання: При якому значенні змінної не має змісту вираз  х-2 ∕ х+4
Приклад запитання: Виберіть серед наведених виразів цілий вираз?
Приклад запитання: При якому значенні змінної не має змісту вираз:
Приклад запитання: З одного міста в інше, відстань між якими 60 км, виїхали одночасно два велосипедисти. Швидкість одного з них була на 2 км/год більшою за швидкість другого, і тому він прибув у село на 1 годину раніше від другого. Знайдіть швидкість кожного з велосипедистів 
Приклад запитання: 1.Як називається функція виду у=х²?
Алгебра, 8 клас
Копія з тесту: Функція
Приклад запитання: Укажіть графік функції y=3/x
Приклад запитання: Як називається функція виду у=х²?
Приклад запитання: Який вираз є одночленом ?
Приклад запитання: Який з даних многочленів є квадратним тричленом?
Приклад запитання: При якому значенні змінної не має змісту вираз:
Приклад запитання: Порівняйте 8,346… і 8,357…
Приклад запитання: Яке із запропонованих рівнянь є квадратним рівнянням?а) 5х2 + 8х + 5 - 3х3 = 0 б) 8х2 + 4х -7 = 0 в) 8х2 - 12 = 5 г) 2 - х = 2
Алгебра, 8 клас
Копія з тесту: Функції
Приклад запитання: Яка з функцій задає пряму пропоційність?