Онлайн-тести з алгебри 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Запишить квадратне рівняння, коєфіцієнти якого дорівнюють:b = − 3; a = 2; с = 1
Приклад запитання: Вкажіть рівняння, які є квадратними
Приклад запитання: Вибрати рівняння, які є квадратними
Приклад запитання: Вказати алгоритм розв'язування текстових задач:- Розв'язати рівняння; A- Скласти рівняння ( побудувати математичну модель) ; B -Проаналізувати умову задачі (основні величини, зв'язки між ними, якщо зручно складати таблиці, схеми тощо); C- З'ясувати, чи відповідає знайдений корінь змісту задачі, і дати відповідь; D
Алгебра, 8 клас
Копія з тесту: Квадратні рівняння
Приклад запитання: Вкажіть рівняння, які є квадратними
Алгебра, 8 клас
Копія з тесту: Квадратний тричлен
Приклад запитання: Один із коренів даного квадратного тричлена дорівнює - 3. Знайдіть другий корінь.
Приклад запитання: При якому значенні змінної не має змісту вираз
Алгебра, 8 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Скільки коренів має квадратний тричлен 4х2+5х+20 ?
Приклад запитання: Добуток двох додатних чисел,одне з яких більше за інше на 2, дорівнює 120. Укажіть рівняння,що відповідає умові задачі.
Алгебра, 8 клас
Копія з тесту: Теорема Вієта
Приклад запитання: Знайти р, якщо зведене квадратне рівняння х2+рх+q=0 має корені -5 і 7.
Приклад запитання: Одне з двох натуральних чисел на 7 менше від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх добуток дорівнює 144
Приклад запитання: Яке з рівнянь є квадратним:
Приклад запитання: Вкажіть рівняння, які є квадратними
Приклад запитання: Вказати алгоритм розв'язування текстових задач:- Розв'язати рівняння; A- Скласти рівняння ( побудувати математичну модель) ; B -Проаналізувати умову задачі (основні величини, зв'язки між ними, якщо зручно складати таблиці, схеми тощо); C- З'ясувати, чи відповідає знайдений корінь змісту задачі, і дати відповідь; D
Приклад запитання: При яких значеннях змінної дріб 3х ⁄ ( х2 - 9) не має змісту ?
Алгебра, 8 клас
Створено 17 квітня
Приклад запитання: Знайти р, якщо зведене квадратне рівняння х2+рх+q=0 має корені -5 і 7.
Приклад запитання: Вкажіть рівняння, які є квадратними
Приклад запитання: не розв'язуючи рівняння x2 -17x-38=0 знайди суму коренів
Приклад запитання: Яке з рівнянь є квадратним:
Приклад запитання: Оберіть біквадратне рівняння
Приклад запитання: Площа прямокутника 180см2 , а одна з його сторін на 3см більша за другу. Знайдіть сторони прямокутника.
Приклад запитання: Площа прямокутника 180см2 , а одна з його сторін на 3см більша за другу. Знайдіть сторони прямокутника.
Алгебра, 8 клас
Створено 16 квітня
Приклад запитання: Скільки коренів має рівняння 2х4 - х2- 6 = 0
Приклад запитання: Яке з рівнянь є квадратним:
Приклад запитання: Чому дорівнює сума коренів рівняння х2 + 8х – 12 = 0?
Приклад запитання: Формула розкладу квадратного тричлена на лінійні множники має такий вигляд:
Приклад запитання: Вибрати рівняння, які є квадратними
Приклад запитання: Відстань 360 км швидкий поїзд проїхав на 2 години швидше, ніж товарний. Яка швидкість кожного поїзда, якщо швидкість швидкого поїзда на 15 км/год більша, ніж швидкість товарного?