Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Відомо, що а > в. Порівняйте а + 5 і в + 5
Приклад запитання: Знайдіть дискримінант квадратного тричлена та вкажіть кількість його коренів: 1) х2 + 4х - 52) х2 - х +7
Приклад запитання: Після множення лівої та правої частини першого рівняння системи на 2 одержимо систему...
Приклад запитання: Знайдіть значення виразу 1,5х-0,4у, якщо х=2,7 , у=0,8.
Алгебра, 9 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: Знайти знаменник геометричної прогресії bn, якщо b₃=6, b₄=12
Приклад запитання: Знайдіть максимум функції :f(x) = -12x + x3
Приклад запитання: Відомо, що а > в. Порівняйте а + 5 і в + 5
Приклад запитання: 1. При якому значенні змінної не має змісту вираз ?
Приклад запитання: Знайдіть максимум функції :f(x) = -12x + x3
Приклад запитання: Виконайте множення(5a + 3b)(5a – 3b) =
Алгебра, 7 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Обчислити:3³
Алгебра, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння 2cos12x = √ ̅3̅ . Завдання буде зараховано, якщо ви надішлете розв'язання в особисті повідомлення
Приклад запитання: Знайдіть чотирнадцятий член арифметичної прогресії, якщо а1=2 і а2=5
Приклад запитання: Якщо кут β = 4, то точка одиничного кола, яка відповідає даному куту, лежить:
Приклад запитання: Знайти значення виразу √(15)2 + √(-13)2 + (√3)2
Приклад запитання: Оберіть правильний варіант рівності
Алгебра, 7 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Чи проходить графік рівняння х + у = 5 через точку D(1; 4)?
Приклад запитання: Вкажіть число, що є розв'язком рівняння 2х + 4 = 6?
Приклад запитання: При вивченні теми "Елементи статистики" учень отримав оцінки: 10; 7; 9; 7; 7; 7; 6; 7; 6; 7; 4. Знайдіть середню оцінку за тему.
Приклад запитання: розв'яжіть рівняння (¼)x+1=1/64
Приклад запитання: Яка з наведених пар чисел є розв'язком рівняння 5х + 3у = 4?
Приклад запитання: Спростіть вираз:(х - 2)(х + 7)
Приклад запитання: 1. При якому значенні змінної не має змісту вираз ?
Приклад запитання: Яка з наведених пар чисел є розв'язком рівняння 5х + 3у = 4?
Приклад запитання: Знайдіть корінь рівняння (x - 5)(x + 8) - (x - 7)(x + 7) = 3.
Приклад запитання: Обчисліть значення виразу
Приклад запитання: Степінь одночлена 5х3у4z дорівнює...