4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Онлайн-тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 7 клас
Створено 23 листопада
Приклад запитання: Виконати множення: 4x2 (2+x)
Алгебра, 11 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Знайти границю числової послідовності
Приклад запитання: У якій чверті знаходиться точка одиничного кола, отримана при повороті точки Р0(1; 0) на кут 236°
Алгебра, 8 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Виконайте множення
Алгебра, 7 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Розкладіть на множники: 3х+3у+ах+ау
Алгебра, 10 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Обчисліть cos 00 + tg 450 - 4sin 300 =
Алгебра, 9 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Яке з чисел (значень змінної х) є нулем функції у=3х2-2х-1
Приклад запитання: Розкрийте дужки і спростіть вираз: 3х ⋅ (х + 2) + 2х ⋅ (х + 5)=
Приклад запитання: sin(α+β)=
Приклад запитання: Обчисліть sin 2100
Приклад запитання: Оберіть правильний варіант формули піднесення дробу до степеня
Приклад запитання: Скільки первісних може мати функція?
Приклад запитання: Подайте степінь у вигляді дробу
Приклад запитання: Укажіть рівняння, одним із коренів якого є число 4.
Приклад запитання: Розкласти на множники: 5ах + вх - 5ау - ву
Алгебра, 11 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: Десятковими логарифмами називаються логарифми за осно­вою 10, позначаються lg.
Приклад запитання: Обчисліть значення виразу 4х + 7у при  х = 3 / 8 , у = 2 / 7 коса риска " / " означає риску дробу
Алгебра, 9 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: Яку нерівність дістанемо, якщо від обох частин нерівності 10 > 7 відняти число 11?
Приклад запитання: Спростити вираз 2(3х-5)+4(2,5-3х)
Приклад запитання: Знайдіть log525
Приклад запитання: Подати многочлен 4вх + 4ву + 4вс у вигляді добутку
Приклад запитання: Якому проміжку належить корінь рівняння.
Приклад запитання: Закінчити речення: "Многочленом називається..."
Алгебра, 10 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Розв'яжіть рівняння
Алгебра, 9 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: 1. Розв'язком якої з наведених нерівностей є число 1/4?
Приклад запитання: Укажіть ескіз графіка функції y = log2x