Онлайн-тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Розкладіть на множники многочлен:12+ xy + 2у + 6x
Приклад запитання: Обери числа, які записані в стандартному вигляді
Приклад запитання: Розв'язати рівняння log3x=1
Алгебра, 1 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Да
Приклад запитання: Для функції f(x)= x2-2x знайдіть f(-2).
Алгебра, 7 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Обрати формулу квадрата суми6(a+b)2 =
Приклад запитання: Формула n-го члена арифметичної прогресії:
Приклад запитання: Виконайте ділення:
Приклад запитання: При яких значеннях змінної не має змісту вираз?
Приклад запитання: Розв'язати рівняння: log42х=1.
Приклад запитання: Чи є даний вираз многочленом5a7+ a?
Приклад запитання: Укажіть число, що є розв'язком нерівності х > −17
Алгебра, 10 клас
Копія з тесту: Формули зведення
Приклад запитання: sin⁡(π/2-α)=...
Приклад запитання: Знайдіть значення функції у = 3х2 +5х +7, якщо х = -4.
Алгебра, 7 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Виконайте множення: -5а2(а2-6а-3)
Приклад запитання: Яка з нерівностей є квадратною?
Алгебра, 7 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Яку тотожність називають формулою квадрата суми?
Алгебра, 7 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: (m-n) (m+n)?
Алгебра, 10 клас
Копія з тесту: Корінь n-го степеня
Приклад запитання: Обчисли ∜81
Приклад запитання: Оберіть правильний варіант запису основної властивості раціонального дробу
Приклад запитання: Письмово! Розкладіть многочлен 5a3c + 10a2 – 6bc – 3abc2 на множники.
Приклад запитання: Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно
Приклад запитання: На рисунку зображено графік функції у = х2 − 2х.Укажіть проміжки зростання функції
Приклад запитання: Скоротіть дріб: