Онлайн тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 7 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Який з приведених виразів є правильною рівністю?
Алгебра, 9 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Розв'яжіть нерівність x2-4x+4<0
Алгебра, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Задача знаходження первісної має розв'язків:
Приклад запитання: Обчислити значення виразу: 4 sin 90⁰ - 5 cos 0⁰
Приклад запитання: Визначте період функції у=sin2x
Алгебра, 7 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Одна сторона прямокутника дорівнює 10 дм, а сусідня сторона - х дм. За якою формулою можна обчислити периметр (Р) цього прямокутника?
Приклад запитання: Розкладіть на множники sin3α+sinα
Приклад запитання: Вказати рівняння другого степеня з двома змінними
Приклад запитання: Знайдіть систему рівнянь, графічний розв'язок якої дано на рисунку
Алгебра, 10 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: Звести до тригонометричної функції кута αtg(3π/2 - α)
Алгебра, 10 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: Спростіть вираз sin3αcosα-cos3αsinα
Алгебра, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Обчисліть √64
Алгебра, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: √25
Алгебра, 9 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: На рисунку зображено графік функції y=-x2 + 4x - 3.Розвяжіть нерівність -x2 + 4x - 3 ≤ 0
Алгебра, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Графіком функції у = х2 є...
Алгебра, 10 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: sin2a=
Алгебра, 10 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Ординату точки Рα (х; у) одиничного кола називають ...
Алгебра, 11 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Скільки чотирицифрових чисел можна скласти, використовуючи цифри 1, 5,6,8?
Алгебра, 11 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Функція F(x) називається первісною для функції f(x), якщо ...
Алгебра, 9 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: сформулювати теорему Піфагора
Алгебра, 11 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Як називають операцію знаходження похідної заданої функції?
Алгебра, 8 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Яке з наведених чисел записане в стандартному вигляді?
Алгебра, 7 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Який з виразів є многочленом ?
Алгебра, 8 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: 42
Алгебра, 10 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: За одиницю радіанної міри кута прийнято такий центральний кут, у якого довжина дуги дорівнює радіусу, і називається він
Алгебра, 7 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: Виконайте множення: (-t + 0,4)(0,4 + t)
Алгебра, 7 клас
Створено 12 січня
Приклад запитання: Знайдіть добуток многочленів:(2а+3b)(2а - 3b)
Приклад запитання: Графік якого рівняння зображений на рисунку
Алгебра, 10 клас
Створено 11 січня
Приклад запитання: Знайдіть косинус 30°