19 квітня о 18:00Вебінар: Екологічна свідомість: від теорії до практики, або як почати сортувати сміття та зіровейстити

Онлайн тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 9 клас
Створено 17 квітня
Приклад запитання: 1.   Знайдіть середнє арифметичне значення за таблицею: Порядковий номер крамниці : 1; 2; 3 ; 4 ; 5Площа крамниці, м2 : 50 ; 60 ; 90 ; 70 ; 70
Алгебра, 11 клас
Створено 17 квітня
Приклад запитання: 1+1=
Алгебра
Створено 16 квітня
Приклад запитання: Областю визначення функції, зображеної на рисунку є:
Алгебра, 6 клас
Створено 16 квітня
Приклад запитання: 3a2 + 4a2 =
Алгебра, 9 клас
Створено 16 квітня
Приклад запитання: У коробці лежать 5 червоних та 7 жовтих олівців. Скількома способами можна вибрати із коробки один червоний або жовтий олівець?
Алгебра, 8 клас
Створено 16 квітня
Приклад запитання: Скільки коренів має рівняння, якщо D>0 (додатний)?
Алгебра, 10 клас
Створено 16 квітня
Приклад запитання: Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції y=x3 у точці x0=4
Алгебра, 8 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Знайти суму та добуток коренів рівняння.x2+3x-4=0
Приклад запитання: Яке з наведених рівнянь рівносильне рівнянню 2х + у + 4 = 0?
Алгебра, 8 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Чому дорівнює сума коренів рівняння х2 -16х+3=0
Алгебра, 8 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Серед наведених рівнянь вибери квадратне:
Алгебра, 8 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Розв'яжіть рівнянняу2-16=0
Алгебра, 9 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Знайти середнє значення вибірки 1, 4, 4, 5, 6
Алгебра, 9 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Скільки грамів солі міститься у 30 кг 4-відсоткового розчину?
Алгебра, 8 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Який із наведених виразів є квадратним тричленом?
Алгебра, 8 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Серед поданих многочленів квадратним тричленом є:
Алгебра, 7 клас
Створено 13 квітня
Приклад запитання: Чи є дане рівняння лінійним рівнянням з двома змінними 2x+3x2 = 7y2-5y ?
Алгебра, 8 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Рівняння виду ах=b, де х – змінна, а і b - деякі числа називають рівнянням першого степеня.
Приклад запитання: Закінчіть речення: «Розв’язком системи рівнянь із двома змінними є...»
Алгебра, 8 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Який з даних многочленів є квадратним тричленом?
Алгебра, 8 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: 1,
Алгебра, 9 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Геометрична проресія - це...
Алгебра, 8 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Серед наведених рівнянь квадратним є рівняння...
Приклад запитання: Виразіть змінну у через х із рівняння 4х + 3у = 12
Алгебра, 8 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Розкладіть на множники тричленх2 + 4х- 21
Алгебра, 7 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Рівняння виду ах + ву = с, де а, в, с - деякі числа називається...
Алгебра, 7 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: х2⋅х5
Алгебра, 8 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: НСД(34, 51)
Алгебра, 8 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Знайдіть вільний член q зведеного квадратного рівняння x2+px+q=0, якщо його коренями є числа 5 і -3
Алгебра, 11 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Указати розв′язок нерівності |2 - х | > -3