19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Онлайн-тести з алгебри

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Оберіть лінійну функцію
Приклад запитання: Розв’язком якої з наведних систем рівнянь є пара чисел (-1; 6)?
Приклад запитання: Площа прямокутника дорівнює 154 см2, а одна його сторона на 3 см менша від другої. Знайти меншу сторону прямокутника.
Приклад запитання: Розв'яжіть систему рівнянь методом додавання:
Приклад запитання: Формула розкладу квадратного тричлена на лінійні множники має такий вигляд:
Алгебра, 8 клас
Копія з тесту: Теорема Вієта
Приклад запитання: Укажіть рівняння яке є квадратним
Алгебра, 11 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Уміст олова у сплаві становить 40%. Скільки грамів олова у 300г такого ж сплаву?
Приклад запитання: Розв’язком якої з наведних систем рівнянь є пара чисел (-1; 6)?
Алгебра, 9 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Вкажіть розв'язок нерівності f(x) ≤ 0
Алгебра, 11 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Група з 15 школярів у супроводі трьох дорослих планує автобусну екскурсію в заповідник. Оренда автобуса для екскурсії коштує 800 грн. Вартість вхідного квитка в заповідник становить 20 грн для школяра й 50 грн – для дорослого. Якої мінімальної суми грошей достатньо для проведення цієї екскурсії?
Алгебра, 8 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Математичний гурток відвідують на 8 учнів більше, ніж літературний. Скільки учнів відвідують кожен з цих гуртків, якщо обидва гуртки разом відвідують 52 учні?Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість учнів, які відвідують літературний гурток?
Алгебра, 9 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: У ящику містяться кульки: 7- червоного, 6- зеленого і 5- синього кольору. Яка ймовірність того, що навмання витягнута кулька, буде не зеленого кольору?
Алгебра, 11 клас
Створено 19 квітня
Приклад запитання: Вкажіть пару чисел, що є розв'язком системи {х+у=7,{х-у=-1.
Приклад запитання: Знайдіть суму найбільшого та найменшого значення функції на проміжку [0;3].f(x) = 2x3 + 3x2 − 12x + 1
Приклад запитання: Укажіть найбільше значення функції на проміжку [-4;5]
Приклад запитання: Знайдіть найбільше значення функції f(х) = х4 − 2х2 + 3 на відрізку [−1;3].
Приклад запитання: Відомо, що похідна деякої функції у = f(х), заданої на множині всіх дійсних чисел, має такі знаки, як показано на рисунку. Вкажіть проміжки зростання функції у = f(х).
Приклад запитання: 1. Яка ймовірність того, що після понеділка наступить четвер?
Алгебра, 10 клас
Копія з тесту: Похідна функції
Приклад запитання: Значення похідної функції f(x)=x2+6x у точці х0=1
Приклад запитання: За день магазин взуття продав черевики таких розмірів: 40р; 42р; 45р; 42р; 41р; 41р; 43р. Яка мода цієї вибірки?
Приклад запитання: Статистика – це наука про:      
Алгебра, 8 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: Який із наведених виразів є квадратним тричленом?
Приклад запитання: Оберіть лінійну функцію
Приклад запитання: Яке квадратне рівняння має корені х1= -19, х2= -4?