18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування та обертання об'єктів у BLENDER

Тест виконано: 31 раз
9 запитань
Запитання 1

Вкажіть основні елементи вікна програми BLENDER

варіанти відповідей

Об'єкт

Камера

Інструменти

Мова інтерфейсу

Довідка

Запитання 2

Рух панорамою здійснюють комбінацією клавіш:

варіанти відповідей

Alt+колесо прокрутки миші

Ctrl+колесо прокрутки миші

Shift+колесо прокрутки миші

Tab+колесо прокрутки миші

Запитання 3

Кругові рухи в середовищі BLENDER здійснюємо:

варіанти відповідей

Затискаючи колесо прокрутки миші

Натискаючи ліву кнопку миші

Натискаючи одночасно колесо та праву кнопку миші

Прокручуючи колесо миші

Запитання 4

Оберіть способи масштабування в BLENDER

варіанти відповідей

Обертанням колеса прокрутки миші

Ctrl + Обертання колеса прокрутки миші

клавішами + та - на клавіатурі

Shift + "+" та Shift + "-"

Запитання 5

Натискання клавіші 7 у BLENDER показує вигляд об'єкта

варіанти відповідей

зліва

зверху

справа

знизу

Запитання 6

Натискання клавіші 3 у BLENDER показує вигляд об'єкта

варіанти відповідей

Зверху

Знизу

Збоку

Попереду

Запитання 7

Натискання якої клавіші на обєкті BLENDER переводить вигляд об'єкта з "орто" в "перспектива" і навапки?

варіанти відповідей

5

6

2

8

Запитання 8

Натискання клавіші 0 у BLENDER дозволяє

варіанти відповідей

Зробити об'єкт камерою

Перейти у вигляд камери

Відключити камеру

Створити додаткову камеру

Запитання 9

У вікні BLENDER рух по вертикалі здійснюють командою:

варіанти відповідей

Ctrl + обертання коласа миші

Alt + обертання коласа миші

Shift + обертання коласа миші

Tab + обертання коласа миші

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест