ДПА 1

Додано: 30 січня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 7 разів
16 запитань
Запитання 1

Яке із даних чисел 2; 5; 8 є коренем рівняння 2х - 3 = 7

варіанти відповідей

2

5

8

ні жодне

Запитання 2

Зведіть дріб 2/7 до знаменника 21

варіанти відповідей

2/21

7/21

16/21

6/21

Запитання 3

Який з виразів тотожно рівний виразу 0,2ху(2х-4у)?

варіанти відповідей

0,4х2у - 0,8ху2

0,2х2у - 0,2ху2

0,4х2у - 4у

2у - 4х

Запитання 4

Знайдіть точку перетину графіка функції у = 0,7х - 21 з віссю ординат.

варіанти відповідей

(0;21)

(30;0)

(0;-21)

(-30;0)

Запитання 5

Скоротіть дріб

варіанти відповідей

х43

х46

х66

х63

Запитання 6

Яка з систем нерівностей немає розв'язку ?

варіанти відповідей
Запитання 7

Вкладник поклав до банку 15000 грн під 10% річних. Яку суму він отримає через 2 роки?

варіанти відповідей

18000 грн

18100 грн

18150 грн

18200 грн

Запитання 8

Знайти градусну міру кута COD.

варіанти відповідей

40

70

80

90

Запитання 9

Відрізки AC i BD перетинаються в точці О, причому відрізки АВ і CD - паралельні. Знайдіть довжину відрізка СО, якщо АО=2,4 см, АВ = 1/3 CD.

варіанти відповідей

3,2 см

9,6 см

7,2 см

9,8 см

Запитання 10

Знайдіть суму внутрішніх кутів правильного п'ятикутника.

варіанти відповідей

5400

3600

4500

7200

Запитання 11

Сторона правильного трикутника дорівнює 4 дм. Знайдіть площу трикутника.

варіанти відповідей

4√3 дм2

8√3 дм2

2√3 дм2

16√3 дм2

Запитання 12

У прямокутну трапецію можна вписати коло. Знайдіть площу трапеції, якщо її більша бічна сторона дорівнює 9 см, а висота - 7 см.

варіанти відповідей

112 см2

63 см2

65 см2

56 см2

Запитання 13

Знайдіть значення виразу

варіанти відповідей

2/(5х-1)

1

2

Запитання 14

Сума двох сторін трикутника, кут між якими 600, дорівнює 11 см, а довжина третьої сторони дорівнює 7 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.

варіанти відповідей

3 см, 5 см

3 см, 8 см

7 см, 11 см

Запитання 15

Кути паралелограма відносяться як 2:3. Знайдіть кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини гострого кута.

варіанти відповідей

1080

720

3600

1340

Запитання 16

Складіть квадратне рівняння, корені якого у 2 рази більші за відповідні корені рівняння 5х2 - 11х + 3 = 0

варіанти відповідей

2 - 11х + 3 = 0

10х2 - 22х + 6 = 0

2 - 22х + 12 = 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест