Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Готуємось до ДПА. Варіант 2.

Тестові завдання створені за ЗБІРНИКОМ ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з математики авт. Глобін, О.В. Єргіна, П.Б. Сидоренко, О.В. Комаренко. 2014 р.


Завдання 1 - 12 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її.

Кожне завдання оцінюється одним балом.

Додано: 19 березня 2019
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 159 разів
12 запитань
Запитання 1

Серед одиниць вимірювання вкажіть ту, якою можна вимірювати площу.

варіанти відповідей

м3

см

ар

км

Запитання 2

Зведіть дріб 2/7 до знаменника 21.

варіанти відповідей
Запитання 3

Який з виразів тотожно рівний виразу 0,2ху(2х – 4у)

варіанти відповідей

0,4х2у – 0,8ху2

0,2х2у – 0,2хy2

0,4x2y – 4y;

2у – 4х2у.

Запитання 4

Знайдіть точку перетину графіка функції у = 0,7х – 21 з віссю ординат.

варіанти відповідей

(0; 21)

(30; 0)

(0; –21)      

(–30; 0)

Запитання 5

Подайте у вигляді дробу вираз 

варіанти відповідей
Запитання 6

Розв’яжіть рівняння 3√x – 12 = 0.

варіанти відповідей

–2; 2

4

16

8

Запитання 7

На рисунку зображено графік функції у = –x2 + 2x + 3. Укажіть найбільше значення функції.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

Вкладник поклав до банку 15 000 грн. під 10 % річних. Яку суму він отримає через 2 роки?

варіанти відповідей

18 000 грн.

18 100 грн.

18 150 грн.

18 200 грн.

Запитання 9

На рисунку ∠АОВ – розгорнутий, ОС – бісектриса ∠AOD, а ∠BOD = 40°. Знайдіть градусну міру кута ∠COD.

варіанти відповідей

40°

70°

90°

80°

Запитання 10

Деякі два кути прямокутної трапеції можуть дорівнювати...

варіанти відповідей

30° і 60°

25° і 155°

35° і 155°

25° і 145°

Запитання 11

Сторона правильного трикутника дорівнює 4 дм. Знайдіть площу трикутника.

варіанти відповідей

4√3 дм2

8√3 дм2

2√3 дм2

16√3 дм2

Запитання 12

Вершинами трикутника АВС є точки А(3; 2), В(–1; 4), С(–3; 0). Знайдіть довжину медіани АМ, проведеної до сторони ВС.

варіанти відповідей

5

√17

√53

25

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест