Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ДПА 9 варіант О.В. Костильов

Додано: 4 травня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 118 разів
33 запитання
Запитання 1

Укажіть їстівний гриб.

варіанти відповідей

А білий гриб

Б чортів гриб

В сироїжка блювотна

Г бліда поганка

Запитання 2

Укажіть кількість каме серця у горобця.

                                                                                                 ,

варіанти відповідей

А одна

Б дві  

В    три     

Г чотири

Запитання 3

Укажіть структуру організму людини, яка захищає від впливів зовнішнього середовища.

                                                          

варіанти відповідей

А нирка     

Б селезінка           

В шкіра

Г око

Запитання 4

Укажіть структуру ЦНС, яка забезпечує координацію рухів

                         

варіанти відповідей

А мозочок

Б довгастий мозок

В проміжний мозок     

Г спинний мозок

Запитання 5

Який хімічний елемент входить до складу амінокислот

варіанти відповідей

А Нітроген

Б Ферум

В Кобальт

Г Манган

Запитання 6

Як називають процес самоподвоєння молекули ДНК

варіанти відповідей

А денатурація

Б ренатурація

В транскрипція

Г реплікація

Запитання 7

Укажіть структуру функція якої синтез - білка.

варіанти відповідей

А лізосома

Б вакуоля

В гладецька ендоплазматична сітка

Г рибосома

Запитання 8

Як називають сукупність процесів поглинання речовин із довкілля, їхніх перетворень в організмі та виведення з нього продуктів обміну?

                                                                                                                     

варіанти відповідей

А кросинговер

Б метаболізм  

В подразливість

Г розмноження

Запитання 9

Основу росту будь-якого багатоклітинного організму становить процес

варіанти відповідей

А мейозу

Б мітозу

В множинного поділу

Г гаметогенезу

Запитання 10

Укажіть мінливість, зумовлену зміною кількості хромосом організму.

                                                                                              

варіанти відповідей

А комбінативна

Б хромосомна

В геномна          

Г генна

Запитання 11

 Як називають появу в окремих представників виду рис, притаманних їхнім предкам?

варіанти відповідей

А аналогією

Б гомологією

В рудиментами

Г атавізмами

Запитання 12

Кінцевою ланкою ланцюгів живлення в біогеоценозах є,

                                                                 

варіанти відповідей

А продуценти

Б редуценти      

В консументи І порядку

Г консументи II порядку

Запитання 13

Друга частина.

 Учні вивчали покритонасінні і висловили судження щодо їх ознак. Укажіть правильне судження.                  

                               

варіанти відповідей

А запліднення відбувається за наявності води

Б розмножуються спорами   

В насіння міститься в шишках                  \

Г мають квітку й плід 

Запитання 14

Дослідники в лісі спостерігали над твариною, яка живиться, полюючи на інщих тварин; її шкіра вкрита волоссям , потомство вигодовує молоком.До якої групи вона належить.

варіанти відповідей

А риби

Б ссавці

В амфіїбії

Г рептилії

Запитання 15

 Проаналізуйте твердження щодо особливостей розвитку людського організму та вкажіть правильні. І - імплантація відбувається під час післяембріонального періоду; II — статеве дозрівання відбуваємся під час ембріонального періоду.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 16

Укажіть біоритми, пов’язані з обертанням Землі навколо своєї осі.

варіанти відповідей

А чергування вдиху і видиху

Б чергування сну та неспання

В чергування систоли і діастоли

Г перистальтичні рухи кишечнику

Запитання 17

Учні сформулювали судження про подібність клітин грибів і рослин. І — клітини обох груп мають клітині стінки; II — клітини обох груп мають вакуолі . Чи є поміж них правильні?

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 18

Проаналізуйте твердження стосовно значення для організму атомів Феруму та вкажіть правильні. І — входять до складу гемоглобіну; II — за умови нестачі в організмі виникає захворювання — анемія.

                                                                                                    /

варіанти відповідей

А лише І    

Б лише II

В обидва правильні

Г немає 

Запитання 19

Укажіть елемент будови тРНК, що допомагає розпізнати місце амінокислоти в майбутній молекулі білка.

варіанти відповідей

А кодон

Б кодоген

В стоп-кодон

Г антикодон

Запитання 20

Під час гліколізу молекула глюкози розщеплюється на 2 молекули піровиноградної кислоти, з утворенням

варіанти відповідей

А 38 молекул АТФ

Б 36 молекул АТФ

В 32 молекул АТФ

Г 2 молекул АТФ

Запитання 21

Проаналізуйте твердження стосовно модифікацій мінливості та вкажіть правильні.

І — під впливом зовнішнього середовища змінюється фенотип; II — передається з покоління.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 22

Який чинник виникає внаслідок високої плодючості організмів та обмеженості життєвих ресурсів ?

варіанти відповідей

А спадкова мінливість

Б неспадкова мінливість

В боротьба за існування

Г внутрішнє прагнення до прогресу

Запитання 23

Третя частина

Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на рисунку

рослини. Чи є з-поміж них правильні? І — це представник плау-

ноподібних; II — розмножується спорами; III — запліднення за-

лежить від наявності води.

варіанти відповідей

А лише І,II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 24

Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні. І — це представник амфібій; II — має голу шкіру, вкриту слизом; III — серце поділене на три камери.

                                                             

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III      

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження щодо скелета дорослої людини та вкажіть правильні. 1-у відділі, позначеному цифрою 1, усі кістки, крім однієї, з’єднані між собою нерухомо; II — у відділі, позначено­му цифрою 2, формуються чотири природних вигини; III — у відділі, позначеному цифрою 3, всі кістки зростаються.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 26

26. Установіть відповідність між порівняльно-анатомічними доказами еволюції (1-4) та прикладами ( А-Д ) які їх ілюструють

варіанти відповідей

1 гомологічні оцгани

2 аналогічні органи

3 рудименти

4 атавізми

А недорозвинен очі в крота

Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

В зябра риби та зябра рака

Г народження дитини з хвостовим відростком

Запитання 27

26. Установіть відповідність між порівняльно-анатомічними доказами еволюції (1-4) та прикладами ( А-Д ) які їх ілюструють

варіанти відповідей

1 гомологічні оцгани

2 аналогічні органи

3 рудименти

4 атавізми

А недорозвинен очі в крота

Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

В зябра риби та зябра рака

Г народження дитини з хвостовим відростком

Запитання 28

26. Установіть відповідність між порівняльно-анатомічними доказами еволюції (1-4) та прикладами ( А-Д ) які їх ілюструють

варіанти відповідей

1 гомологічні оцгани

2 аналогічнцоргаЧи

3 рудименти

4 атавізми

А недорозвинен очі в крота

Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

В зябра риби та зябра рака

Г народження дитини з хвостовим відростком

Запитання 29

26. Установіть відповідність між порівняльно-анатомічними доказами еволюції (1-4) та прикладами ( А-Д ) які їх ілюструють

варіанти відповідей

1 гомологічні оцгани

2 аналогічнцоргаЧи

3 рудименти

4 атавізми

А недорозвинен очі в крота

Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

В зябра риби та зябра рака

Г народження дитини з хвостовим відростком

Запитання 30

27.Установіть послідовність таксонів до яких належить вид Людина розумна починаючи з найвищого.

варіанти відповідей

А Тип хордові

Б Рід Примати

В клас Ссавці

Г вид Людина

1

2

3

4

Запитання 31

27.Установіть послідовність таксонів до яких належить вид Людина розумна починаючи з найвищого.

варіанти відповідей

А Тип хордові

Б Рід Примати

В клас Ссавці

Г вид Людина

1

2

3

4

Запитання 32

27.Установіть послідовність таксонів до яких належить вид Людина розумна починаючи з найвищого.

варіанти відповідей

А Тип хордові

Б Рід Примати

В клас Ссавці

Г вид Людина

1

2

3

4

Запитання 33

27.Установіть послідовність таксонів до яких належить вид Людина розумна починаючи з найвищого.

варіанти відповідей

А Тип хордові

Б Рід Примати

В клас Ссавці

Г вид Людина

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест