29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

ДПА Березнюк М. Варіант № 21

Тест створено відповідно до першої частини збірника "Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас" . Березняк М. В. - Тернопіль : Видавництво "Підручники і посібники", 2020. — 64 с

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 20 разів
12 запитань
Запитання 1

Запишіть найбільше чотирицифрове число запису якого використано цифри 9, 5, 0 і З, які не повторюються.

варіанти відповідей

3590  

5930  

9530   

9053

Запитання 2

Скільки градусів становить 25 прямого кута?

варіанти відповідей

36°

54°

18°

72°

Запитання 3

Знайдіть значення функції у = 2х -3 у точці х0 = 3.


варіанти відповідей

-9  

9

3

-3

Запитання 4

Спростіть вираз

варіанти відповідей
Запитання 5

Яке з рівнянь має рівно два корені?


варіанти відповідей

0 ⋅ х = 7  

0 • х = 0

2х - 8 = 7

х(х - 3) = 0

Запитання 6

При яких х значення тричлена х2 - 10х + 21 дорівнює нулю?


варіанти відповідей

3; 7

-7; -З

-6; -4

-21; 11

Запитання 7

 Розв’яжіть нерівність -6х - 18 > 0.


варіанти відповідей

(3; +∾оо)  

(-3; +)

(-; -3)

(-; 3)

Запитання 8

Знайдіть абсциси точок перетину графіків функцій у = 3х2 - 5х + 2 і у = 3х2 - 7х - 2.

варіанти відповідей

-2; 0

-2

2

-0,5

Запитання 9

Знайдіть найменший з кутів чотирикутника, якщо величини його кутів пропорційні числам 2, 5, 6 і 7.


варіанти відповідей

90°   

18°   

44°  

36°

Запитання 10

Точка А знаходиться на відстані 10 см від прямої m. З цієї точки до пря­мої проведено похилу АС, яка утрірює з прямою m кут 45°. Знайдіть до­вжину проекції СВ цієї похилої на пряму m.


варіанти відповідей

10√2̅ см  

10 см    

5√2̅  см    

5√3̅ см

Запитання 11

Чому дорівнює довжина кола, Писаного в квадрат зі стороною 10 см?


варіанти відповідей

10π см

100π см

5π см

25π см

Запитання 12

Які координати має точка, симетрична точці А(2; -4) відносно осі орди­нат?


варіанти відповідей

(4; 2)

(-2; -4) 

(2; 4)  

(-2; 4)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест