18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Друга Світова війна

Додано: 15 вересня 2020
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
15 запитань
Запитання 1

Коли в газеті «Правда» було надруковано повідомлення, уривок з якого наведено?

«…Віддана сама на себе і залишена без керівництва, Польща пере творилася на зручне поле для всіляких випадковостей та раптовостей, що можуть створити загрозу для СРСР. Ось чому, буду чи дотепер нейтральним, радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих фактів. З огляду на таку ситуацію радянський уряд віддав розпорядження Головному командуванню Червоної армії дати наказ військам перетнути кордон і взяти під захист життя та майно населення Західної України та Західної Білорусії…»

варіанти відповідей

березень 1939 р.

серпень 1939 р.

вересень 1939 р.

червень 1941 р.

Запитання 2

Які землі належали до складу Райхскомісаріату Україна?

варіанти відповідей

Львівська, Дрогобицька, Станіславська й Тернопільська області.

Правобережжя, більша частина Лівобережжя й південні райони, що прилягали до Криму.

Східні райони України аж до узбережжя Азовського моря та Кримський півострів.

Одеська область, південні райони Вінницької та західні райони Миколаївської областей.

Запитання 3

Для всіх течій Руху Опору в Україні за років Другої світової війни характерною була боротьба за…

варіанти відповідей

звільнення від нацистських загарбників;

незалежну соборну Україну;

відновлення радянської України;

повернення західноукраїнських земель до складу Польщі;

Запитання 4

У якому з варіантів міста розташовано в тій послідовності, як їх було звільнено від німецької окупації?

варіанти відповідей

Донецьк, Одеса, Київ, Ужгород

 

Дніпропетровськ, Миколаїв, Ужгород, Львів

Суми, Запоріжжя, Севастополь, Київ

Харків, Житомир, Миколаїв, Львів

Запитання 5

Хто міг звернутися до українського народу з таким документом, засвідчуючи свою позицію?

«Український народ не хоче і не буде своєю кров'ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьогодні перед смертельною небезпекою зі Сходу, то це наслідки дикунської політики німецького імперіалізму серед поневолених народів Сходу... Ми боремося за Українську державу, а не за чужий імперіалізм. Ми мусимо берегти наші сили, бо ми впевнені, що війна у своїй кінцевій фазі надасть нам державу...»варіанти відповідей

уряд УРСР

рейхскомісар «України»провід ОУН

Український штаб партизанського руху

Запитання 6

Проголошення 30 червня 1941 р. Акту відновлення Української Держави стало можливим в результаті
варіанти відповідей

діяльності ОУН (Бандери).вступу Червоної Армії на територію Західної України.

включеннядо складу УРСР Північної Буковини і Південної Бессарабії.

звільнення України від німецьких загарбників.

Запитання 7

З іменем якого діяча пов'язані описані нижче події?

«Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії оборони. На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, / 9 загонів народного ополченням

варіанти відповідей

М. Кирпонос


С. Тимошенко

М. Ватутін

Г. Жуков

Запитання 8

Прочитайте уривокздонесення командира німецького корпусу групи армій «Центр»

від 31 серпня 1943 р. і вкажіть, яку назву отримала описувана автором операція.

«Вперше проведена операція небувалих розмірів по зриву німецького підвезення шляхом планомірного і раптового порушення залізничного сполучення. 6684 вибуху за перші дві ночі. Після цієї першої порівняно успішно проведеної операції слід, безсумнівно, очікувати повторення операції з використанням почерпнутих при цьому партизанами уроків».

варіанти відповідей

«Рейкова війна»  «Цитадель» 

«Уран»

«Тайфун»

Запитання 9

У серпні 1943 р. головним командиром УПА став?

варіанти відповідей

С. Ковпак

К. Осьмак

Р. Шухевич

В. Івахів

Запитання 10

Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацистського плану «Ост».

варіанти відповідей

включення України до складу III рейху на правах автономії

перетворення України на «життєвий простір арійської раси»

розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

перетворення України на промислову базу III рейху і джерело дешевої робочої сили

Запитання 11

Як називають осіб, які добровільно співпрацюють з окупаційною владою?

варіанти відповідей

військовополонені;

колабораціоністи;

остарбайтери;

фольксдойче.

Запитання 12

Укажіть назву окупаційного режиму, встановленого гітлерівцями на загарбаних територія:


варіанти відповідей

«випалена земля»

«загартовування на Сході»;

«новий порядок»;

«остаточне розв’язання».

Запитання 13

Коли відбулася перша грандіозна танкова битва у Другій світовій війні?

варіанти відповідей

22-27 червня 1941 року

23-28 червня 1941 року

23-29 червня 1941 року

24-29 червня 1941 року

Запитання 14

Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників відбулосяваріанти відповідей

6 листопада 1943 р.

17 лютого 1944 р.

28 жовтня 1944 р.

9 травня 1945 р.

Запитання 15

До якої міжнародної організації ввійшла УРСР у 1945 р.?

варіанти відповідей

ОБСЄ

НАТО

ООН

ЄС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест