Речення.Головні та другорядні члени речення

Додано: 17 березня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть ознаки речення

варіанти відповідей

Має закінчену думку

Про щось розповідає

Складається не менше, як із чотирьох слів

Має граматичну основу

Запитання 2

Яке речення називається двоскладним?

варіанти відповідей

Яке складається з двох слів

Яке містить головні та другорядні члени речення

Яке має підмет і присудок

Яке не має підмета

Запитання 3

Які бувають речення за метою висловлювання?

варіанти відповідей

Розповідні

Окличні

Питальні

Односкладні

Спонукальні

Запитання 4

Які є речення за емоційним забарвленням?

варіанти відповідей

Розповідні

Окличні

Питальні

Неокличні

Запитання 5

Яке речення називається односкладним?

варіанти відповідей

В якому є лише підмет

В якому є одна граматична основа (підмет+присудок)

В якому є лише присудок

В якому лише головні члени речення

Запитання 6

Яке речення називається поширеним?

варіанти відповідей

В якому є головні члени речення

В якому є другорядні члени речення

Запитання 7

На які запитання відповідає підмет?

варіанти відповідей

Хто ?

Де?

Що?

Коли?

Запитання 8

На які питання відповідає присудок?

варіанти відповідей

Що робить підмет?

Де знаходиться підмет?

Що з підметом робиться?

Який є підмет?

Чому це підмет?

Що таке підмет?

Хто такий підмет?

Запитання 9

Вкажіть на двоскладне речення

варіанти відповідей

Миколка дістав підручник

Ніч...

Скоро світатиме.

Сидимо і слухаємо.

Запитання 10

Вкажіть на односкладне речення

варіанти відповідей

Горять скрізь вечірні вогні

Світало...

Ми-найдружніший клас!

Мій тато- герой.

Запитання 11

Яка з характеристик речення є неправильною?

варіанти відповідей

За будовою речення є простим або складним.

За метою висловлювання речення є розповідним, питальним чи спонукальним.

За розміром речення є великим або малим.

За емоційним забарвленням речення є окличним або неокличним.

Запитання 12

Яке речення називається складним?

варіанти відповідей

У якому є багато слів.

У якому є головні та другорядні члени речення .

У якому є кілька граматичних основ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест