12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

ДУХОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Додано: 1 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
18 запитань
Запитання 1

Який український поет у період "ждановщини" зазнав нещадної критики за вірш "Любіть Україну"?

варіанти відповідей

М. Рильський

М. Бажан

В. Сосюра

П. Тичина

Запитання 2

Кампанія боротьби з "космополітизмом", що була поширена в післявоєнні роки, мала яскраво виражений ....

варіанти відповідей

антиукраїнський характер

антиамериканський характер

антиросійський характер

антисемітський характер

Запитання 3

Які твердження характеризують державну політику в галузі культури та науки в другій половині 40-х - на початку 50-х років в УРСР?

1 Утвердження як офіційно дозволеної теми любові до України в кіно- і театральному мистецтві.

2 Відновлення роботи науково-дослідних установ, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази.

3 Створення атмосфери творчої змагальності в літературі й мистецтві.

4 Сприяння контактам діячів української культури з митцями Заходу.

5 Розгортання ідеологічної кампанії боротьби проти «космополітизму».

варіанти відповідей

1, 3

1, 4

2, 3

2, 5

Запитання 4

Хто очолив Академію наук УРСР в 1946 р.?

варіанти відповідей

Данило Заболотний

Олександр Богомолець

Олександр Палладін

Борис Патон

Запитання 5

Доповніть твердження

У 1951 р. створено першу в СРСР електронно-обчислювальну машину («МЕОМ») під керівництвом...

варіанти відповідей

Сергія Лебедєва

Бориса Патона

Лева Делоне

Миколи Гришка

Запитання 6

Доповніть твердження:

Вплив "лисенківщини" поширювався на...

варіанти відповідей

літературу та історичну науку

образотворче мистецтво

театральне та кінематографічне мистецтво

сільськогосподарську та біологічну науку

Запитання 7

Визначте особливості розвитку науки та культури в Україні в 1940-1950-х рр.

варіанти відповідей

утворено Академію наук УРСР

удосконалено метод автоматичного зварювання металу

відбувся запуск першого експериментального атомного реактора

створено першу в Європі та СРСР малу електронно-обчислювальну машину

запроваджено обов’язкову десятирічну освіту

запущено перший штучний супутник землі

генетику перетворено на головну науку СРСР

Запитання 8

Визначте наслідки політики «жданівщина» в УРСР

варіанти відповідей

активізація розвитку науки

обмеження свободи творчості

депортація українців із Закерзоння

критика стає стимулом творчого розвитку

зникає поняття мистецької школи у літературі

послаблення ідеологічного тиску на радянське суспільство

поглибилася ізоляція від західної культури

Запитання 9

Визначте особливості розвитку науки та культури в Україні в 1940-1950-х рр.

варіанти відповідей

збільшення різноманіття мистецьких течій

засилля у літературі та мистецтві «лисенківщини»

«культурна революція» на західноукраїнських землях

переслідування митців в рамках культурної доктрини «жданівщина»

відбудова закладів освіти, науки та культури

висилка видатних діячів культури за кордон

переслідування О.Гончара за твір "Прапороносці"

Запитання 10

Яке явище відображене на плакаті?

варіанти відповідей

вечірні школи

лисенківщина

космополітизм

культурна революція

Запитання 11

Яке явище відображене у спогадах О. Гончара?

варіанти відповідей

жданівщина

лисенківщина

космополітизм

буржуазний націоналізм

Запитання 12

До чого закликає дана карикатура?

варіанти відповідей

до критики

до підтримки

до винагороди

до репресій

Запитання 13

Яке явище відображене у спогадах О. Гончара?

варіанти відповідей

жданівщина

лисенківщина

космополітизм

буржуазний націоналізм

Запитання 14

Як називається картина?

варіанти відповідей

Хліб

Урожай

Цар-колос

Зерно

Запитання 15

Із якою метою в Україні наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?

варіанти відповідей

мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства

переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

відновити тотальний політико-адміністративний контроль за суспільством

посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві

Запитання 16

Розвиток культури в період 1946—1953 рр. характеризувався...

варіанти відповідей

відродженням традицій «українізації» 1920-х рр.

проведенням кампанії проти «низькопоклонства перед Заходом»

створенням творчих літературно-мистецьких об’єднань

послабленням партійного керівництва і контролю

Запитання 17

Який із документів ілюструє таке явище суспільного життя, як «лисенківщина»?

варіанти відповідей

«Редакція “Вітчизни” не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності і насамперед — перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні і героїчної боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки...»

«Коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо ювілеї, пов’язані з його іменем, завжди необхідно наголошувати на зв’язку минулого з дійсністю, вказувати на роль партії і тов. Сталіна...»

«На Україні завдання наукової розробки історії українського народу покладено на Інститут історії України Академії наук УРСР. Проте... Інститут не розробив і не видав науково витриманої, марксистсько-ленінської історії України...»

«Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що “пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі...”»

Запитання 18

Хто був видатним науковцем-офтальмологом?

варіанти відповідей

Володимир Філатов

Олександр Богомолець

Олександр Палладін

Борис Патон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест