Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

Додано: 11 вересня 2022
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 57 разів
10 запитань
Запитання 1

Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають ...

варіанти відповідей

Декодування

Кодування 

Опрацювання

Передавання

Запитання 2

Код - це..

варіанти відповідей

математична функція для обчислення модуля числа.

система умовниx знаків, сигналів для передавання, опрацювання та

збереження повідомлень.

графічний примітив, який утворюється замкненими лініями.

 вид форматування даниx, який автоматично змінює формат клітинки

електронної таблиці на заданий, якщо виконується задана умова.

Запитання 3

Скільки біт в одному байті? 

варіанти відповідей

32

10

8

16

Запитання 4

У чому полягає процес опрацювання даних?

 

  

варіанти відповідей

це процес отримання нових даних з наявних та розв'язує математичну задачу, утворюються нові дані графічним способом.

це процес отримання нових даних з наявних та розв'язує математичну задачу.

  

це процес отримання нових даних з наявних та розв'язує задачі.

  

це процес отримання нових даних з наявних.

Запитання 5

Дані - це...
варіанти відповідей

відомості про навколишній світ та явища які у ньому відбуваються 

набір  сигналів  різної  природи: звуків, тексту, зображень, жестів, графіків тощо

це сукупність відомостей, які зафіксовані на деякому носії для зберігання, передавання та опрацювання

Запитання 6

Розкодувати повідомлення використовуючи шифр Гай Юлій Цезаря.

Нагадую: для декодування закодованого повідомлення зі зсувом на 4 літери праворуч, потрібно кожну літеру закодованого повідомлення змінити на іншу, що розміщена в алфавіті на 4 позиції ліворуч від заданої.

1) "уфкелц"2) "зтдфкн зисб"

варіанти відповідей

Привіт.

Запитання

Добрий день

Доповідь

Запитання 7

Що таке декодування повідомлень?
варіанти відповідей

це процес отримання початкового повідомлення із закодованого.

це процес отримання початкового повідомлення із закодованого та відбувається, коли ми читаємо вголос надрукований текст.


це процес отримання початкового повідомлення із закодованого та відбувається, коли ми читаємо вголос надрукований текст, музичний твір.


це процес отримання початкового повідомлення із закодованого та відбувається, коли ми читаємо вголос надрукований текст, твір по нотах.

Запитання 8

У чому полягає процес кодування повідомлень?
варіанти відповідей

це процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення, іншою послідовністю сигналів. 


це кодування широко використовується в сучасному житті для подання повідомлень.


це кодування широко використовується в сучасному житті для подання повідомлень у вигляді, що придатний для опрацювання не лише людиною, а й технічними пристроями штрих-кодів.

це кодування широко використовується в сучасному житті для подання повідомлень у вигляді, що придатний для опрацювання не лише людиною, а й технічними пристроями.

Запитання 9

У чому відмінність запису тексту в книжці та текстовими даними у комп’ютері?   

 

варіанти відповідей

У тексті - літери, у комп’ютері - двійкові коди 

У книжці - паперові сторінки, у комп’ютері - електронні

Жодних відмінностей немає 

 У тексті - літери, у комп’ютері - малюнки 

  

Запитання 10

Довжина двійкового коду текстового повідомлення становить 2 097 152 байти. Вкажіть розмір даного повідомлення (у мегабайтах).

варіанти відповідей

2048 Мб

 

2,2 Мб

  

2 Мб


0,2 Мб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест