Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Двовимірні масиви (м.п. Паскаль)

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 622 рази
18 запитань
Запитання 1

Який опис двовимірного масиву є правильним?

варіанти відповідей

a: array [1..4, 1..4];

var a: array [1..4, 1..4];

var a: array [1..4] of integer;

var a: array [1..4, 1..4] of integer;

Запитання 2

Яке введення двовимірного масиву є правильним?

варіанти відповідей

for i:=1 to 5 do; readln (a[i,j])

for i:=1 to 5 do readln (a[i])

for i:=1 to 5 do for j:=1 to 4 do; readln (a[i,j])

for i:=1 to 5 do for j:=1 to 4 do write(a[i,j])

for i:=1 to 5 do for j:=1 to 4 do readln (a[i,j])

Запитання 3

Номер рядка масиву парний. Вкажіть правильно записану умову.

варіанти відповідей

a[i,j] mod 2 = 0

j mod 2 = 0

i mod 2 = 2

not i mod 2 = 0

i mod 2 =0

Запитання 4

Для даного двовимірного масиву, який має 4 рядки і 4 стовпці, обчислити добуток елементів ВИЩЕ головної діагоналі. масив утворений з чисел: 1, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1

варіанти відповідей

13

960

18

96

144

Запитання 5

Для даного двовимірного масиву, який має 3 рядки і 3 стовпці, обчислити середнє арифметичне діагональних елементів. Масив утворений з чисел: 1, 2, 6, 2, 5, 2, 8, 1, 2

варіанти відповідей

3,333

6,333

4,5

3,666

2,666

Запитання 6

Для даного двовимірного масиву, який має 4 рядки і 4 стовпці, обчислити a[1,3]*a[2,1]: 1, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1

варіанти відповідей

12

16

2

4

інший варіант

Запитання 7

Для даного двовимірного масиву, який має 4 рядки і 4 стовпці, визначити значення елементу a[a[1,2]+a[3,2], a[2,2]-a[4,2]]: 1, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1

варіанти відповідей

1

2

3

5

6

8

Запитання 8

Для даного двовимірного масиву A, який має 4 рядки і 3 стовпці, обчислити суму парних елементів. Визначити варіант правильної відповіді.

варіанти відповідей

for i:=1 to 4 do for j:=1 to 3 do if i mod 2=0 then s:=s+a[i,j]

for i:=1 to 4 do for j:=1 to 3 do if j mod 2=0 then s:=s+a[i,j]

for i:=1 to 4 do for j:=1 to 3 do if not a[i,j] mod 2=0 then s:=s+a[i,j]

for i:=1 to 4 do; for j:=1 to 3 do; if a[i,j] mod 2=0 then s:=s+a[i,j]

for i:=1 to 4 do for j:=1 to 3 do if a[i,j] mod 2=0 then s:=s+a[i,j]

Запитання 9

Для даного двовимірного масиву, який має 4 рядки і 4 стовпці, визначити індекси елементу масиву A [A[2,3] / a[3,2], A[3,1]/ A[1,4]]. Масив утворений з чисел: 1, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1.

варіанти відповідей

A[2,4]

A[1,4]

A[4,1]

A[2,1]

A[4,2]

інший варіант

Запитання 10

Двовимірний масив А[i,j], ячкий має три рядки і три стовпці, утворений з чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Який результат одержимо після виконання наступних операторів?

m:=a[1,1];

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

if a[i,j]> m then m:=a[i,j];

варіанти відповідей

4

1

7

5

3

Запитання 11

Якого значення набуде змінна m після виконання наступних операторів?

m:=0;

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 4 do begin

a[i,j]:=2*i+j; if j=2 then m:=m+a[i,j]; end;

варіанти відповідей

28

18

40

26

20

Запитання 12

Задано масив:

8 -5 4

5 6 7

2 5 9

Якого значення набуде змінна sпісля виконання наступних операторів:

s:=0; m:=3: n:=3;

for i:=1 to m do

for j:=1 to n do

if (a[i,j]>5) and (a[i,j]<9) then s:=s+a[i,j]

варіанти відповідей

21

40

30

12

22

Запитання 13

Що визначає для довимірного масиву X[1..n, 1..m] наступний алгоритм 

         S:= 0;

         For i:= 1 to n do 

             For j:= 1 to m do

                If X[i, j ] <0 then S:=S+X[i, j ];           

варіанти відповідей

мінімальний елемент масиву

суму від*ємних елементів масиву

максимальний елемент масиву

кількість від*ємних елементів масиву

Запитання 14

Що визначає для масиву X[1..n, 1..m] наступний алгоритм 

         For i:= 1 to n do 

              For j:= 1 to m do

                     If i mod 2 = 0 then X[i, j] = A;       

варіанти відповідей

мінімальний елемент масиву

парні стовпці масиву замінити на А

парні рядки масиву замінити на А

непарні рядки масиву замініти на А

кількість парних елементів масиву

Запитання 15

Що визначає для масиву X[1..n, 1..m] наступний алгоритм

        For i:=1 to n do

              For j:=1 to m do

      іf j mod 2 < > 0 then X[i, j] =1;

варіанти відповідей

формування двовимірної таблиці, в якій елементи в непарних стовпцях = 1, а інші = 0

формування двовимірної таблиці, в якій елементи, що стоять на головній діагоналі = 1, а інші = 0

формування двовимірної таблиці, в якій елементи парних рядків = 1, а інші = 0

кількість рівних елементів двовимірної таблиці Х

Запитання 16

Що визначає для масиву X[1..n, 1..n] наступний алгоритм 

         S:=0;

         For i:= 1 to n do 

              For j:= 1 to n do

                     If i =n-j+1 then S: = S+X[i, j]; 

варіанти відповідей

сума елементів головної діагоналі таблиці

елементи парних стовпців замінити на S

елементи парних рядків замінити на S

сума елементів бічної діагоналі таблиці

елементи непарних рядків замінити на S

жоден варіант невірний

Запитання 17

Дано фрагмент програми, який описує роботу з двовимірною таблицею А .

...

k:=2;

for i:=1 to n do begin

b:=A[i,k];

A[i,k]:=A[i,k+1];

A[i,k+1]:=b;

end;

...

Де i є номером рядка, а величина j – номер стовпця. Тоді даний фрагмент міняє місцями:

варіанти відповідей

елементи  k-го рядка та k+1-го стовпця таблиці

елементи k-го стовпця та k+1-го стовпця таблиці

елементи головної діагоналі та k+1-го рядка таблиці

елементи бічної діагоналі та k-го стовпця таблиці

Запитання 18

Дано двовимірний масив розміром 5*5

41 87  37  12 45

74 42  78  58 43

48 72  46  49 56

78 34  72  91 12

79 25  73  18 89

Яке буде сначення змінної f після виконання таких дій

f:=a[3,1];

For k:=2 to 5 do if a[3,k]>f then f:=a[3,k];

варіанти відповідей

48

72

46

49

56

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест