Екологічні чинники. Вплив екологічних чинників на організми

Додано: 17 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Організми, що живуть в широкому діапазоні умов навколишнього середовища, називаються:

варіанти відповідей

стенобіонтами

ксенобіонтами

еврибіонтами

редуцентами

Запитання 2

Оберіть екологічні закони:

варіанти відповідей

оптимуму

лімітуючі або обмежуючі

Менделя

мінімуму Лібіха

толерантності

Запитання 3

Стенобіонтом є:

варіанти відповідей

вовк

ехінокок

тарган

коала

Запитання 4

Прикладами позитивних міжвидових взаємовідношень є:

варіанти відповідей

мутуалізм;

нахлібництво;

паразитизм;

коменсалізм.

Запитання 5

Елементи середовища, що здійснюють вплив на певні організми називають:

варіанти відповідей

екологічні чинники

екологічні ресурси

екосистема

природні копалини

Запитання 6

Що таке абіотичні фактори?  

варіанти відповідей

Фактори живої природи

Фактори неживої природи

Фактори, які викликаються впливом на живу природу життєдіяльністю людини

Запитання 7

Що таке біотичні фактори?

варіанти відповідей

Фактори неживої природи

Фактори живої природи

Фактори, які викликаються впливом на живу природу життєдіяльністю людини

Запитання 8

Що таке антропічні фактори?

варіанти відповідей

Фактори неживої природи

Фактори живої природи

Фактори, які викликаються впливом на живу природу життєдіяльністю людини

Запитання 9

Які із перерахованих чинників належать до біогенних:

варіанти відповідей

Температура

Освітлення

Конкуренція

Коменсалізм

Паразитизм

Осушення болота

Запитання 10

Значення чинника, за якого організми не ростуть і не розмножуються називають

варіанти відповідей

зоною оптимуму

екологічною валентністю

зоною пригнічення

межею витривалості

Запитання 11

Укажіть, яка галузь сучасної екології займається питаннями популяційного рівня організації:

варіанти відповідей

демекологія

синекологія

аутекологія


загальна екологія

Запитання 12

Укажіть, яка галузь сучасної екології займається вивченням дії екологічних факторів на окремих особин:

варіанти відповідей

демекологія

аутекологія

синекологія

геоекологія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест