25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Екологічні фактори

Додано: 9 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Екологічні фактори
Тест виконано: 90 разів
11 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне визначення антропогенного фактора:

варіанти відповідей

будь які прояви діяльності людини

діяльність людини, яка змінює чисельність популяцій

діяльність людини, яка змінює клімат

різні форми господарської діяльності людини, що змінюють стан середовища існування різних видів живих організмів, в тому числі людини

Запитання 2

Біотичні чинники -

варіанти відповідей

складники та властивості неживої природи

 

чинники, які формують клімат

 

чинники, які мають вплив на життя організмів грунту


різноманітні впливи організмів один на одного

Запитання 3

Чому не можна збирати гриби, фрукти з дерев, ягоди з кущів, лікарські трави на узбіччі автомобільних доріг?

варіанти відповідей

Накопичують шкідливі сполуки з кислотних дощів

Вони втрачають смак і мають малі розміри

Накопичують важкі метали, які потрапляють в грунти з вихлопних газів

Вони забруднені пилом

Запитання 4

Сукупність усіх факторів середовища (абіотичних та біотичних), у межах яких можливе існування виду в природі - це:

варіанти відповідей

ареал

середовище існування

екологічна ніша

біотоп

Запитання 5

Якщо в певному місцеіснуванні виникають вільні ділянки (в результаті пожеж, зсувів, тривалих розливів річок тощо), їх заселяють здебільшого нові види, а не ті, що мешкали там раніше.

Яким правилом пояснюється таке явище?

варіанти відповідей

 правилом конкурентного витіснення

  тропічнім парадоксом

  планктонним парадоксом

  правилом обов'язковості заповнення екологічних ніш

Запитання 6

У складі кожної екосистеми є продуценти, консументи і редуценти. Серед них є автотрофи та гетеротрофи. У якій із груп, що тут вказані, є тільки гетеротрофи:

варіанти відповідей

Продуценти і консументи.

Продуценти і редуценти.

  Консументи і редуценти.

  Серед продуцентів, консументів та редуцентів завжди є автотрофи.

Запитання 7

Якщо дія якогось фактора середовища виходить за зону оптимуму, то можна вважати, що:

варіанти відповідей

Такий організм однозначно загине.

Такий організм буде добре рости та розвиватися.

Розвиток такого організму буде пригнічуватися, але він не загине.

Такий організм не має шансів на виживання.

Запитання 8

Метелик білана капустяного живиться нектаром квіток. До якої групи чинників ми його можемо віднести:

варіанти відповідей

Абіотичні.

Біотичні.

Антропогенні.

До жодного із зазначених тут факторів.

Запитання 9

До якої групи чинників ми можемо віднести такий показник, як вміст мінеральних солей у воді:

варіанти відповідей

Абіотичні.

Біотичні.

Антропогенні.

Вміст солей у воді не є чинником середовища.

Запитання 10

В якому із описаних прикладів мова іде про мутуалізм:

варіанти відповідей

Лисиці та вовки живляться зайцями та мишами.

Гриб-трутовик живе на стовбурах дерев і використовує для свого живлення їх поживні речовини.

Бульбочкові бактерії живуть на коренях бобових рослин і віддають їм нітрогеновмісні сполуки, які вони утворюють, а від рослини за це отримують органічні речовини.

Рослина повитиця живе на стеблах конюшини і отримує від неї всі необхідні для життя органічні та мінеральні речовини.

Запитання 11

У океанах розрізняють зони поверхневих вод, зони схилу дна океану та глибоководні ділянки із великими океанічними западинами. Всі вони заселені різними видами живих організмів. В якій із зон абіотичні чинники середовища є найстабільнішими:

варіанти відповідей

Біля поверхні води.

На океанічних схилах дна.

У глибоководних ділянках.

Вони однаково стабільні на різних глибинах, бо кругом однакова солоність води.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест