30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Екологія

Додано: 31 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 202 рази
17 запитань
Запитання 1

Показником різноманітності біоценозу є

варіанти відповідей

консорції

видове багатство

ярусність

мозаїчність

Запитання 2

Для r-стратегів характерно

варіанти відповідей

незначна кількість великих нащадків

турбота про потомство

нащадки мають дрібні розміри й коротку тривалість життя

населяють стабільні місця проживання

Запитання 3

Скільки є основних типів кривих виживання?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Крива якого типу характерна для організмів із дуже високою смертністю в ранній період життя?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 5

Консорції це -

варіанти відповідей

неоднорідний горизонтальний розподіл видів у біоценозі

великі групи екосистем

системи організмів, щільно об'єднані навколо одного певного виду

сукупність усіх живих організмів планети та їхніх місць проживання

Запитання 6

Для агроценозів характерно

варіанти відповідей

низька видова різноманітність

висока видова різноманітність

потребують постійного втручання людини

є самодостатніми та саморегульованими

Запитання 7

Біом це -

варіанти відповідей

поєднання екосистем зі схожим типом рослинності, розташованих в одній природно-кліматичній зоні

стійке угруповання популяцій рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів

ділянка суші або водойми з певною комбінацією екологічних умов

природна або штучна система, що складається з угруповань живих організмів і середовища їхнього існування. між якими відбувається постійний обмін речовиною і енергією

Запитання 8

Які наземні біоми характерні для України?

варіанти відповідей

тайга

широколистяний ліс

тундра

степ

Запитання 9

Найбіднішим за кількістю видів є біоценоз

варіанти відповідей

тропічного лісу

савани

арктичної пустелі

тайги

Запитання 10

Первинна сукцесія відбувається

варіанти відповідей

на місці вже існуючих біоценозів, але порушених

під час освоєння організмами первісно безживних територій

Запитання 11

Виберіть вторинні сукцесії

варіанти відповідей

відновлення ялинового лісу після пожежі

заростання озера

утворення біоценозу на скелі

Запитання 12

До продуцентів відносяться

варіанти відповідей

ціанобактерії

комахи

зелені рослини

гриби

Запитання 13

Консументом першого порядку є

варіанти відповідей

сосна

білка

печериця

вовк

Запитання 14

Консументом другого порядку є

варіанти відповідей

заєць

олень

сонечко

миша

Запитання 15

На першому трофічному рівні перебувають

варіанти відповідей

продуценти

консументи І порядку

консументи ІІ порядку

детритофаги

Запитання 16

На другому трофічному рівні перебувають

варіанти відповідей

продуценти

консументи І порядку

консументи ІІ порядку

детритофаги

Запитання 17

Виберіть пасовищний(виїдання) харчовий ланцюг

варіанти відповідей

яструб - ящірка - зелений коник - трава

опале листя - дощовий черв'як - кріт - лисиця

трава - зелений коник - ящірка - яструб

лисиця -кріт - дощовий черв'як - опале листя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест