Екологія

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Екологія - це наука

варіанти відповідей

що вивчає будову і функції живих організмів

що вивчає взаємозв'язки живих організмів між собою та з навколишнім середовищем

про створення нових і поліпшення уже існуючих сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів

що вивчає закономірності спадковості та мінливості

Запитання 2

2. Як називається розділ екології, що вивчає видові особливості реакцій організмів на чинники середовища

варіанти відповідей

синекологія

демекологія

аутекологія

екосистемологія

Запитання 3

3. Кожен з екологічних чинників має лише певні межі позитивного впливу на організми

варіанти відповідей

закон оптимуму

правило екологічної індивідуальності

закон єдності живої речовини

правило екологічної піраміди

Запитання 4

4. Фактори неживої природи називають

варіанти відповідей

абіотичними

біотичними

антропічними

домінуючими

Запитання 5

5. До біотичних факторів належить

варіанти відповідей

температура

паразитизм

господарська діяльність людини

вологість

Запитання 6

6. Організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища

варіанти відповідей

еврибіонти

редуценти

консументи

стенобіонти

Запитання 7

7. Об'єктом дослідження демекології є

варіанти відповідей

популяція

екологічні чинники

біоценози

екологічні явища

Запитання 8

8. Середнє число особин на одиницю площі чи об'єму

варіанти відповідей

щільність популяції

темп росту популяції

чисельність популяції

смертність популяції

Запитання 9

9. За походженням екосистеми поділяють на

варіанти відповідей

наземні та водні

природні та штучні

прямі та непрямі

трофічні та топічні

Запитання 10

10. Органічні речовини з неорганічних утворюють

варіанти відповідей

автотрофи

гетеротрофи

консументи

редуценти

Запитання 11

11. Встановіть відповідність між назвами організмів та їх приналежністю до певної екологічної групи

1.продуценти а. бактерії гниття

2. консументи І порядку б. полівка

3. консументи ІІ порядку в. пшениця

4. редуценти г. яструб

варіанти відповідей

1-б, 2-г, 3-а, 4-в

1-в, 2- г, 3-б, 4-а

1-в, 2-б, 3-г, 4-а

1-а, 2-б, 3-г, 4-в

Запитання 12

12. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка маса водоростей потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін, маса якого 400 кг.

Ланцюг живлення:

водорості - планктонні тварини - риби - дельфін

варіанти відповідей

40 кг

400 кг

40000 кг

400000 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест