Предмет і завдання екології.

Додано: 14 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

Предметом вивчення екології є:

варіанти відповідей

1. Популяції організмів.

2. Екосистеми.

3. Біосфера.

4. Всі зазначені тут біологічні системи.

Запитання 2

Основним завданням екології є:

варіанти відповідей

1. Вивчення особливостей існування окремих видів.

2. Вивчення взаємодії організмів із середовищем їх існування.

3. Вивчення значення організмів певного виду у житті людини.

4. Вивчення змін, що відбуваються у неживій природі.

Запитання 3

Екологія як наука бере свій початок із:

варіанти відповідей

1. Доісторичних часів.

2. Другої половини ХХ століття.

3. Першої половини ХХ століття.

4. Від середини ХІХ століття.

Запитання 4

Принципи раціонального використання природних ресурсів розробляє:

варіанти відповідей

1. Біоекологія.

2. Геоекологія.

3. Прикладна екологія.

4. Аутекологія.

Запитання 5

Розділ екології, який вивчає індивідуальні звязки окремого організму або виду із середовищем проживання, називається:

варіанти відповідей

1. Аутекологія.

2. Синекологія.

3. Демекологія.

4. Прикладна екологія.

Запитання 6

Важливу роль живих організмів у геологічних процесах на планеті показав у своїх працях:

варіанти відповідей

1. Е. Геккель.

2. Ч. Елтон.

3. В.І. Вернадський.

4. Е. Зюсс.

Запитання 7

В Україні вже кілька років поспіль проводиться робота різними організаціями та окремими людьми, спрямована на те, щоб зменшити використання штучних квітів для різних потреб. Такі дії можна вважати:

варіанти відповідей

1. Необгрунтованими.

2. Такими, що носять регіональний характер.

3. Такими, що носять глобальний характер.

4. Такими, що можуть завдати шкоди природному середовищу.

Запитання 8

На запропонованому малюнку зображено символіку однієї із природоохоронних організацій. Що це за організація та до якої групи організацій вона належить:

варіанти відповідей

1. Це символ Міжнародного союзу охорони природи, що є міжнародною неурядовою організацією.

2. Це символ Всесвітнього фонду дикої природи, що є міжнародною неурядовою організацією.

3. Це символ Всесвітнього товариства захисту тварин, що є міжнародною неурядовою організацією.

4. Це символ організації Грінпіс, що є міжнародною неурядовою організацією.

Запитання 9

В більш ніж 90 країнах світу є Зелені партії та політичні рухи. Їх діяльність спрямована на:

варіанти відповідей

1. Збереження окремих видів тварин чи рослин.

2. Вирішення регіональних проблем охорони та збереження екосистем.

3. Створення умов для формування природоохоронних територій.

4. Захист екологічних та пов'язаних із ними соціальних прав громадян.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест