18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Екологія як наука

Додано: 13 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
9 запитань
Запитання 1

Екологія вивчає:

варіанти відповідей

1. Живі організми.

2. Життя поза межами планети Земля.

3. Взаємозв'язки живих організмів із чинниками навколишнього середовища.

4. Тимчасові взаємодії організмів одного виду між собою.

Запитання 2

З курсу біології вам відомо, що лишайники ростуть дуже повільно і є чутливими до забруднення атмосфери. Який із напрямів екологічних досліджень дає можливість встановлювати такі закономірності:

варіанти відповідей

1.  Спостереження за змінами в окремих екосистемах і біосфері загалом, прогнозування їхніх наслідків.

2.  Створення бази даних і розроблення рекомендацій для екологічно безпечного планування господарської та соціальної діяльності людини.

3. Встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами, їхніми угрупованнями й умовами навколишнього середовища.

4. Застосування екологічних знань в охороні навколишнього середовища та раціональному використанні природних ресурсів.

Запитання 3

Загальна екологія має кілька різних розділів, які вивчають взаємозв'язки організмів між собою та із середовищем на різних рівнях організації живої природи. До цих розділів належить синекологія, аутекологія, демекологія та інші. В якій із груп ці розділи екології вказані в такому порядку, що відбиває вивчення цих взаємозв'язків від найнижчого до найвищого рівня організації живої природи:

варіанти відповідей

1. Біосферна екологія, демекологія, синекологія, аутекологія.

2. Синекологія, аутекологія, біосферна екологія, демекологія.

3. Демекологія, аутекологія, біосферна екологія, синекологія.

4. Аутекологія, демекологія, синекологія, біосферна екологія.

Запитання 4

Робота по розробці заходів, що спрямовані на раціональне використання природних ресурсів є напрямом діяльності галузі екології:

варіанти відповідей

1. Синекології.

2. Прикладної екології.

3. Геоекології.

4. Загальної екології.

Запитання 5

Одним із методів оцінки якості природного середовища є біоіндикація. Він передбачає:

варіанти відповідей

1. Використання приладів, які показують вплив певної речовини та екосистему.

2. Використання короткочасних досліджень хімічного складу природного середовища.

3. Використання відеоспостережень за поведінкою тварин в угрупованнях.

4. Використання живих об'єктів, чутливих до дії певних речовин, для визначення стану середовища.

Запитання 6

Наукові співробітники заповідника "Горгани" ведуть постійні спостереження за кількісним складом червонокнижних видів рослин на окремих ділянках заповідника, які називають пробними площами. Результати таких досліджень вони заносять у "Літопис природи", який веде кожен заповідник. Як називається такий метод екологічних досліджень:

варіанти відповідей

1. Метод моделювання.

2. Метод реєстрації параметрів і оцінки стану навколишнього середовища.

3. Метод кількісного обліку організмів.

4. Метод оцінки впливу середовища на стан організмів.

Запитання 7

В екології використовується спостереження та експеримент. Чи відрізняються ці методи між собою:

варіанти відповідей

1. Ні, між ними нема різниці.

2. Так, бо експеримент передбачає внесення змін в умови існування організму.

3. Так, бо спостереження передбачає внесення змін в умови існування організму.

4. Ні, бо їх використовують однаково часто, але на різних рівнях організації природи.

Запитання 8

Розгляньте графік, який показує взаємовідносини типу хижак - жертва, та вкажіть, якою лінією на ньому показано коливання чисельності жертви впродовж дослідження:

варіанти відповідей

1. Пунктирною.

2. Суцільною.

3. І пунктирною і суцільною по черзі.

4. Це не можна визначити, бо не подані числові значення.

Запитання 9

Екологія має зв'язок із багатьма природничими науками. Проте, великий вклад у розвиток знань людини в галузі екології та охорони природного середовища внесла книга "Мовчання весни". Яку саме екологічну проблему підняла авторка цього художнього твору:

варіанти відповідей

1. Негативний вплив на середовище вирубування лісів.

2. Вплив пестицидів на живі організми та організм людини.

3. Вплив озонових дір на стан природного середовища.

4. Вплив забруднення вод світового океану на його видове різноманіття.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест