Екологія, як наука. Закони екології

Додано: 14 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
17 запитань
Запитання 1

Яке з наведених нижче визначень сучасної екології ви вважаєте

правильним?

варіанти відповідей

розділ біології, що вивчає живі системи планети у їх взаємодії

наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері

комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозв’язки екосистем усіх рівнів, а також методи і шляхи збереження біосфери та цивілізації

наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля

Запитання 2

Що таке аутекологія?

варіанти відповідей

екологія рослинного світу

розділ біоекології, що вивчає взаємовідносини окремого виду з довкіллям

розділ екології, що вивчає процеси саморегуляції біоценозів

розділ екології, що вивчає взаємовідносини людини з довкіллям

Запитання 3

Виберіть із запропонованих варіантів формулювання закону Шелфорда:

варіанти відповідей

Будь-який екологічний фактор може сприйматися організмом позитивно і негативно, залежно від дози. Найбільш сприятлива доза екологічного фактора, під дією якої вид (чи організм) проявляє максимум життєдіяльності, є оптимальною дозою.

Відносна дія окремого екологічного фактора буде тим сильнішою, чим більше цей фактор, у порівнянні з іншими екологічними факторами, буде наближатися до свого кількісного мінімуму.

Присутність або процвітання популяції будь-яких організмів у даному місцезнаходженні залежить від комплексу екологічних факторів, до кожного з яких в організмі існує певний діапазон толерантності.

Будь-який екологічний фактор може сприйматися організмом позитивно і негативно, залежно від дози.

Запитання 4

Виберіть із запропонованих варіантів формулювання закону Лібіха:

варіанти відповідей

Будь-який екологічний фактор може сприйматися організмом позитивно і негативно, залежно від дози.

Присутність або процвітання популяції будь-яких організмів у даному місцезнаходженні залежить від комплексу екологічних факторів, до кожного з яких в організмі існує певний діапазон толерантності.

Відносна дія окремого екологічного фактора буде тим сильнішою, чим більше цей фактор, у порівнянні з іншими екологічними факторами, буде наближатися до свого кількісного мінімуму.

Будь-який екологічний фактор може сприйматися організмом позитивно і негативно, залежно від дози. Найбільш сприятлива доза екологічного фактора, під дією якої вид (чи організм) проявляє максимум життєдіяльності, є оптимальною дозою

Запитання 5

Із запропонованих варіантів виберіть формулювання закону Комонера:

варіанти відповідей

У певному природному комплексі може утворитися біомаса не більша, ніж властива даній системі, за умови поєднання ідеальних умов

Еколого-економічний потенціал екосистеми є величиною відносно стабільною. Якщо в одному місці збільшиться, то в іншому зменшиться

Усе пов'язане з усім .Усе мусить кудись діватися .Природа знає краще.

За все доводиться платити.


Величина врожаю залежить не від одного, навіть лімітованого, чинника, а від сукупності усіх чинників, що діють одночасно

Запитання 6

Стосунки у прайді левів вивчає розділ екології:

варіанти відповідей

1. Димекологія.

2. Аутекологія.

3. Синекологія.

4. Загальна екологія.

Запитання 7

Навесні часто можна спостерігати, що посаджені рано теплолюбні культури гинуть в першій половині травня, хоч до цього часу вони добре розвивалися. Причиною стають пізні весняні заморозки. Дія якого екологічного закону тут проявляється:

варіанти відповідей

1. Закону максимуму.

2. Закону оптимуму.

3. Закону мінімуму.

4. Закону толерантності.

Запитання 8

Термін «екологія» запропонував біолог- еволюціоніст у 1866 р.: 

варіанти відповідей

Карл Август Мебіус

Артур Тенслі

Ернст Геккель 

Володимир Вернадський

Запитання 9

Для оцінювання стану навколишнього середовища застосовують:


варіанти відповідей

вимірюванняекологічний моніторингекологічну індикацію

Запитання 10

Що означає поняття «екологія»? 

варіанти відповідей

 Це наука про живі організми. Це наука, що вивчає взаємодію організмів із навколишнім середовищем.


Це наука, що вивчає живу і неживу природу.


Це наука, що вивчає будову живих організмів та їх органи. 

Запитання 11

Що є предметом дослідження екології?


варіанти відповідей

Взаємодія тваринного світу та природи.

Природні екосистеми.


Антропогенні екосистеми.

 Функціонування екосистеми

Запитання 12

Екологія  досліджує  закономірності відношення  рослин і  тварин  до  умов середовища  у  просторі  та   часі  на таких рівнях:  

варіанти відповідей

Молекулярному;

Організменому;


Екосистемному;

Популяційно-видовому.

Запитання 13

Термін екологія походить з грецької мови та в перекладі означає:

варіанти відповідей

навколишнє середовище

природа

дім, домівка, житло

 забруднення

Запитання 14

Екологи протягом 5 років збирали і систематизували інформацію про міграції перелітних птахів України. Укажіть метод екологічних досліджень, яким скористалися вчені.

варіанти відповідей

Спостереження

Аерокосмічна реєстрація

Моніторинг

Моделювання

Запитання 15

Під час пожежі у Австралії вчені для визначення масштабів знищення лісу аналізували знімки континенту, зроблені супутником. Який метод екологічних досліджень описано?

варіанти відповідей

Математичне моделювання

Моніторинг

Аерокосмічна реєстрація

Експеремент

Запитання 16

Чим визначається ступінь толерантності організму до дії екологічного фактора, відповідно до закону Шелфорда?

варіанти відповідей

Фактором ,якого не вистачає

Діапазоном між мінімумом та максимумом дії екологічного фактора

Конкурентоспроможністю виду

Лімітуючи фактором

Запитання 17

Закон Гаузе називається:

варіанти відповідей

Лімітуючого фактора

Толерантності

Конкурентного витіснення

Біогенної міграції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест