Економічна географія

Додано: 19 грудня 2021
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 153 рази
13 запитань
Запитання 1

Що таке економічна географія?

варіанти відповідей

Територіальну і видову структури виробництва.

Наука про закони та закономірності територіальної організації суспільства,механізми дії та форми прояву їх у територіальних суспільних системах,що функціонують у географічному просторі.

Запитання 2

Що таке національна економіка?

варіанти відповідей

Це господарство,яке складається з галузей матеріального інематеріального виробництва.

Це взаємообумовлена система виробництва,обміну,розподілу та споживання продуктів матеріального і нематеріального виробництва,що історично склалося та розвивається на даній території.

Запитання 3

Основою національної економіки є ринок. Вирізняють кілька його сегментів:

варіанти відповідей

Ринок споживчих товарів та послуг.

Ринок економічних ресурсів.

Ринок праці.

Фінансовий ринок(обіг цінних паперів,грошей,валюти і немонетарного золота).

Запитання 4

Що є показниками розвитку національної економіки?

варіанти відповідей

ВВП (внутрішній валовий продукт)

ВНП (Валовий національний продукт)

ІЛР (індекс людського розвитку)

Запитання 5

Назвіть складові економічного розвитку.

варіанти відповідей

Фаза економічного зростання.

Фаза економічного спаду.

Фаза стабілізації економічного розвитку.

Запитання 6

Економічний розвиток-це...

варіанти відповідей

Процес переходу від одного етапу економічного розвитку до іншого.

Процес переходу від одного етапу економічного розвитку до іншого причому на новому етапі виробляються,крім старих груп товарів і послуг ,ще і абсолютно нові.

Запитання 7

Просторові форми організації господарства,знайдіть їх тут:

варіанти відповідей

Промисловий пункт.

Промисловий вузол.

Промислова агломерація.

Спеціалізований район.

Промислова зона

Економічна зона

Запитання 8

Назвіть форми суспільної організацї виробництва.

варіанти відповідей

Концентрація.

Дисперсія.

Запитання 9

Міжнародний географічний поділ це:

Запитання 10

Міжнародний географічний поділ це:

варіанти відповідей

Найвища формасуспільного поділу праці,бо кожна країна світу відзначається господарською спеціалізацією,спрямованою на потреби світового господарства.

Був поділ праці в землеробстві,потім у скотарствій,нарешті,,промисловості.

Запитання 11

Світовий ринок є формою організації економічних відносинпродажу та купівлі товарів між державами світу. Знайдіть основні риси свтового ринку.

варіанти відповідей

Потрібно збути продукцію. Шукати де її збути

Міждержавні переміщення товарів,які перебувають під впливом внутрішнього і зовнішнього попиту та пропозиції.

Світовий ринок оптимізує дію чинників виробництва,підказуючи регіональну ефективність виробництва товарів (де їх краще виробляти).

Світовий ринок указує на відповідність товарів міжнароднимстандартам якості.

Світовий ринок формує світові ціни.

Запитання 12

Які три провідні групи товарів містить товарно-видова структура світового ринку?

варіанти відповідей

Сировину і напівфабрикати.

Готові вироби.

Послуги.

Ринок промислової сировини.

Запитання 13

Впізнати за нижче вказаним описом три сектори світового ринку:

варіанти відповідей

Проміжне становище між закритим та відкритим секторами світового ринку посідає цей сектор,який функціонує на основі торгівельних операцій на підставі довгострокових контрактів.

Це сектор ринку де діє вільна конкуренція виробників і постачальників товарів.

Для цього сектора характерна відносна усталеність ринкових цін,що базуються на національних цінах і не відображають короткочасних коливань попиту та пропозицій та дійсних вартісних показників збутових товарів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест