13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

«Економічний аналіз проєкту»

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Трудове навчання, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Праця людини – це … :

варіанти відповідей

речі (об’єкти) природи, на які людина впливає в процесі праці, обробляючи їх;

змістовна цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речей між собою;

чинники, які забезпечують перетворення речей природи відповідно до потреб людей на матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці.;

суспільна форма розвитку виробничих сил у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

Запитання 2

Засоби праці це:

варіанти відповідей

речі чи комплект речей, якими людина впливає на предмет праці;

змістовна цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речей між собою;

чинники, які забезпечують перетворення речей природи відповідно до потреб людей на матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці.;

суспільна форма розвитку виробничих сил у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

Запитання 3

Виробничі сили це:

варіанти відповідей

речі (об’єкти) природи, на які людина впливає в процесі праці, обробляючи їх;

змістовна цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речей між собою;

чинники, які забезпечують перетворення речей природи відповідно до потреб людей на матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці.;

суспільна форма розвитку виробничих сил у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

Запитання 4

Виробничі відносини це:

варіанти відповідей

речі (об’єкти) природи, на які людина впливає в процесі праці, обробляючи їх;

змістовна цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речей між собою;

чинники, які забезпечують перетворення речей природи відповідно до потреб людей на матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці.;

суспільна форма розвитку виробничих сил у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

Запитання 5

Сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їхньої взаємодії, спрямованих на виробництво,обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності згідно з метою суспільства називають:

варіанти відповідей

виробничими відносинами;

економічною системою;

виробничими силами;

предметами праці;

Запитання 6

Виражена в грошовій формі витрата на виробництво і збут продукції називається:

варіанти відповідей

собівартість продукції;

ціною;

витратами на виробництво;

матеріальними затратами;

Запитання 7

Витрати на заробітну плату та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо зараховані до конкретного об'єкта витрат відносяться до … .

варіанти відповідей

загальновиробничих витрат;

прямих матеріальних витрат;

прямих витрат на оплату праці;

інших прямих витрат;

Запитання 8

Грошовий вираз вартості товару називають:

варіанти відповідей

собівартість продукції;

ціною;

витратами на виробництво;

матеріальними затратами;

Запитання 9

Вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, куплених напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо зараховані до конкретного об'єкта витрат відносяться до … .

варіанти відповідей

прямих витрат на оплату праці;

інших прямих витрат;

загальновиробничих витрат;

прямих матеріальних витрат;

Запитання 10

Який з наведених шляхів економії матеріальних ресурсів відноситься до організаційно-економічних заходів?

варіанти відповідей

первинна обробка та збагачення сировини;

застосування ресурсно - зберігаючої техніки;

запровадження маловідходної та безвідходної технології;

поліпшення організації матеріального забезпечення виробництва;

Запитання 11

Який з наведених шляхів економії матеріальних ресурсів відносяться до виробничо-технічних заходів?

варіанти відповідей

удосконалення матеріальних нормативів;

застосування дійової системи економічного стимулювання;

запровадження маловідходної та безвідходної технології;

поліпшення організації матеріального забезпечення виробництва;

Запитання 12

Вторинні матеріальні ресурси це:

варіанти відповідей

брухт, гума, тара, поношені речі, одяг, макулатура;

залишки сировини, відходи виробництва і споживання, які можуть бути використані у виробництві;

залишки сировини і матеріалів, які втратили первісну споживчу вартість;

виробничі та побутові відходи споживання;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест