9 клас. тема: Екосистема. Різноманітність екосистем.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 407 разів
9 запитань
Запитання 1

Структуру та закономірності функціонування екосистем вивчає наука

варіанти відповідей

біологія

екологія

фізиологія

генетика

Запитання 2

Структуру та закономірності функціонування екосистем вивчає наука

варіанти відповідей

біологія

фізиологія

екологія

генетика

Запитання 3

Поняття "екосистема" запропонував

варіанти відповідей

Карл Август Мебіус

Артур Тенслі

Володимир Миколайович Сукачов

Юстус фон Лібіх

Запитання 4

Структурною одиницею екосистеми є

варіанти відповідей

царство

популяція

вид

організм

Запитання 5

До абіотичної частини екосистеми належать

варіанти відповідей

тварини

світло

вода

рослини

Запитання 6

Для проведення постійних спостережень використовують метод

варіанти відповідей

екологічна індикація

екологічний моніторинг

моделювання

генеалогічний

статистична обробка результатів

Запитання 7

Виберіть визначення Екосистеми

варіанти відповідей

угруповання взаємопов′язаних між собою популяцій організмів, які населяють певну ділянку місцевості

певна територія з більш-менш однорідними умовами життя, населена взаємопов′язаними популяціями різних видів, об′єднаних між собою та фізичним середовищем життя колообігом речовин та потоками енергії

сукупність популяцій різних видів, які пристосувалися до спільного проживання у певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.

Запитання 8

Найбільше видове різноманіття в екосистемах

варіанти відповідей

тундра

кораловий риф

степ

тропічний ліс

Запитання 9

Продуктивність екосистеми визначається

варіанти відповідей

середньою кількістю особин, яка припадає на одиницю площі

кількістю біомаси, яка створюється особинами популяції за одиницю часу

розподілом особин популяцій по території

різноманітністю видів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест