Екосистема. Різноманітність екосистем.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Структуру та закономірності функціонування екосистем вивчає наука

варіанти відповідей

біологія

екологія

фізиологія

генетика

Запитання 2

Структуру та закономірності функціонування екосистем вивчає наука

варіанти відповідей

біологія

фізиологія

екологія

генетика

Запитання 3

Біотичні компоненти екосистеми

варіанти відповідей

Тварини

Бактерії

Вода

Рослини

Запитання 4

Структурною одиницею екосистеми є

варіанти відповідей

царство

популяція

вид

організм

Запитання 5

До абіотичної частини екосистеми належать

варіанти відповідей

тварини

світло

вода

рослини

Запитання 6

Для проведення постійних спостережень використовують метод

варіанти відповідей

екологічна індикація

екологічний моніторинг

моделювання

генеалогічний

статистична обробка результатів

Запитання 7

Виберіть визначення Екосистеми

варіанти відповідей

угруповання взаємопов′язаних між собою популяцій організмів, які населяють певну ділянку місцевості

певна територія з більш-менш однорідними умовами життя, населена взаємопов′язаними популяціями різних видів, об′єднаних між собою та фізичним середовищем життя колообігом речовин та потоками енергії

сукупність популяцій різних видів, які пристосувалися до спільного проживання у певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.

Запитання 8

До автотрофних організмів належать:

варіанти відповідей

сосна

конюшина

бактерії гниття

вовк

Запитання 9

До наземних екосистем належать:

варіанти відповідей

тайга

степ

пелагічні

естуарії

Запитання 10

Які біоценози багаті за своїм видовим складом

варіанти відповідей

тропічний ліс

мішаний ліс

тундра

пустеля

Запитання 11

Чому створюється підземна ярусність?

варіанти відповідей

пошук вологи

пошук мінеральних речовин

пошук світла

пошук повітря

Запитання 12

Який фактор впливає на виникнення ярусності у просторі

варіанти відповідей

кількість сонячної енергії

кількість вологи

кількість мінеральних речовин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест