Екосистема. Різноманітність екосистем

Додано: 12 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 40 разів
12 запитань
Запитання 1

Екосистема - це?

варіанти відповідей

Сукупність живих організмів, які тісно взаємодіють між собою і з середовищем існування

 Сукупність популяцій живих організмів, які населяють ділянку суші або водойми

Сукупність умов у яких живуть організми, популяція, угрупування. та які впливають на їх стан і властивості

Стійкий, досить однорідний комплекс взаємопов'язаних видів живих організмів і компонентів довкілля

Запитання 2

Які частини виділяють в екосистемі?

варіанти відповідей

біотичну

індивідуальну

соціальну

біотичну, абіотичну

Запитання 3

Виберіть абіотичні чинники:

варіанти відповідей

вирубка лісів

рН

температура

світло

вітер

забруднення водойм

Запитання 4

Екосистемою НЕ можна вважати:

варіанти відповідей

зайців-русаків одного лісу

кімнатний акваріум

лісове болото

місто

Запитання 5

Які з рослинних угруповань є штучними

варіанти відповідей
Запитання 6

Чи можуть штучні екосистеми обійтися без втручання людини?

варіанти відповідей

так, можуть

ні, не можуть 

Запитання 7

Екосистеми, які створила людина

варіанти відповідей

Фруктовий сад

Озеро

Акваріум 

Ліс

Ставок

Пустеля

Запитання 8

Прикладами екосистем є:(3 правильні відповіді

варіанти відповідей

пшеничне поле 

озеро 

березовий гай

сонячне світло

Запитання 9

Сукупність живих організмів і середовища їхнього проживання, що об'єднані певними зв'язками

варіанти відповідей

група

вид

екосистема

спільнота

Запитання 10

Серед запропонованих екосистем оберіть лише природні

варіанти відповідей

квітник, поле, сад

парк, акваріум, річка

ліс, степ, озеро

поле, ліс, квітник

Запитання 11

Екосистеми поділяються на

варіанти відповідей

природні та органічні

природні та штучні

органічні та неорганічні

штучні та неорганічні

Запитання 12

Екологія - це наука, що вивчає:

варіанти відповідей

тварин, рослини та середовище їхнього існування

взаємозв'язки між живими організмами

взаємозв'язки між живими організмами та середовищем їхнього існування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест