12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Екосистеми

Додано: 15 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 42 рази
23 запитання
Запитання 1

Екологія - це наука, що вивчає:

варіанти відповідей

тварин, рослини та середовище їхнього існування

взаємозв'язки між живими організмами

взаємозв'язки між живими організмами та середовищем їхнього існування

Запитання 2

До чинників середовища належать..

варіанти відповідей

Чинники неживої природи, чинники живої природи

Чинники неживої природи, чинники живої природи, вплив діяльності людини

Запитання 3

До абіотичних чинників належить...

варіанти відповідей

Тварини

Освітленість

Вологість

Температура

Повітря

Рослини

Запитання 4

Екосистема - це?

варіанти відповідей

Сукупність живих організмів, які тісно взаємодіють між собою і з середовищем існування

 Сукупність популяцій живих організмів, які населяють ділянку суші або водойми

Сукупність умов у яких живуть організми, популяція, угрупування. та які впливають на їх стан і властивості

Стійкий, досить однорідний комплекс взаємопов'язаних видів живих організмів і компонентів довкілля

Запитання 5

Які частини виділяють в екосистемі?

варіанти відповідей

біотичну

індивідуальну

соціальну

біотичну, абіотичну

Запитання 6

Які організми екосистеми входять до групи консумениів?

варіанти відповідей
Запитання 7

Виберіть правильну послідовність ланцюга живлення

варіанти відповідей

жаба - слимак - капуста

слимак - жаба - капуста

капуста - слимак - жаба

капуста - жаба - слимак

Запитання 8

Продуценти це

варіанти відповідей

тварини

рослини

мікроорганізми

Запитання 9

Редуценти це

варіанти відповідей

рослини

тварини

мікроорганізми

Запитання 10

Фітофаги це

варіанти відповідей

рослини

тварини які харчуються рослинами

тварини які харчуються м"ясними продуктами

Запитання 11

Деревця сосни у лісі змагаються за умови освітленості. Як називають тип взаємодії між цими рослинами?

варіанти відповідей

паразитизм;

мутуалізм;

конкуренція;

коменсалізм.

Запитання 12

Основною умовою існування екосистем є -

варіанти відповідей

постійна температура

змінна вологість

колообіг речовин та енергії, які повязують між собою неживі компоненти середовища та живі організми

бактерії

Запитання 13

Мутуалізм, коменсалізм, паразитизм - це

варіанти відповідей

 симбіотичні взаємозв'язки

форичні зв'язки

 нейтральні взаємозв'язки

 антибіотичні взаємозв'язки

Запитання 14

Симбіоз рака-самітника та актинії є прикладом…

варіанти відповідей

квартиранства

нахлібництва

мутуалізму

паразитизму

Запитання 15

Симбіоз акули і риб-лоцманів є прикладом...

варіанти відповідей

паразитизму

мутуалізму

коменсалізму

Запитання 16

Обери взаємовигідні зв'язки

варіанти відповідей

гриб трутовик - дерево

береза - зозуля

лось - білка

корова - бактерії

Запитання 17

Виберіть із запропонованих елементів біогеоценозу ті, що належать до його біотичної частини:

варіанти відповідей

продуценти

вода

температура

бактерії

вітер

кисень

Запитання 18

Біогеоценоз - це відкрита біологічна система?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

До якої групи чинників ми можемо віднести такий показник, як вміст мінеральних солей у воді:

варіанти відповідей

Абіотичні.

Біотичні.

Антропогенні.

Вміст солей у воді не є чинником середовища.

Запитання 20

Для шипшини (троянди собачої) температурний діапазон у межах від -20 до +30 градусів Цельсія е сприятливим, тоді як раптове зниження температури до -38 градусів Цельсія взимку часто приводить до вимерзання рослини. Цей приклад ілюструє:

варіанти відповідей

закон оптимуму

закон сукупної дії чинників

закон толерантності

закон взаємокомпенсації чинників

Запитання 21

Симбіоз - це

варіанти відповідей

Взаємозвязки між живою і неживою природою

Форма тісних відносин між організмами, при яких хоч один отримує користь

Взаємозвязки всередині одного виду

Запитання 22

Установити відповідність між видами симбіозу:

1. Фітофтора і картопля

А. Коменсалізм

2. Мурахи і попелиці

Б. Конкуренція

3. Омела і липа

В. Мутуалізм

Г. Паразитизм

варіанти відповідей

1Г 2А 3В

1Г 2В 3А

1А 2Г 3В

Запитання 23

Із запропонаваного списку вибрати пару конкурентів

варіанти відповідей

Яблоня і ліщина

Волошка синя і гриб пеніцил

Ялина звичайна і дуб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест