Екосистеми. Харчові зв'язки та потоки енергії в екосистемах

Додано: 20 квітня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1595 разів
15 запитань
Запитання 1
Укажіть назву екосистеми:
варіанти відповідей
клітина
організм
молекула води
березовий гай
Запитання 2
Послідовний ряд живих організмів, пов'язаних харчовими зв'язками, який виражає передачу речовин та енергії в екосистемі називається ...
варіанти відповідей

харчовий ланцюг

сукупність особин
сукупність організмів
живий ланцюг
Запитання 3
Зелені організми, які здатні до фотосинтезу і перебувають на найнижчому рівні в ланцюгах живлення називають:
варіанти відповідей
консументи
редуценти
продуценти
Запитання 4
В екосистемі лісу продуцентом є:
варіанти відповідей
миша
липа
мухомор
лисиця
Запитання 5

До організмів-продуцентів належать:

варіанти відповідей
ромашка, береза, шипшина
вовк, акула, їжак
мухомор, опеньки, бактерії,
кріт, коала, олень
Запитання 6
Рослиноїдні організми в трофічних ланцюгах ще називають:
варіанти відповідей

консументи ІІ порядку

детритофаги
редуценти
консументи І порядку
Запитання 7

Виберіть з перелічених організмів той, що належать до консументівпершого порядку:

варіанти відповідей
Вовк

Акула

Кліщ

Антилопа

Запитання 8
Гриби та бактерії, які розкладають мертву органіку до найпростіших неорганічних сполук називають:
варіанти відповідей
продуценти
редуценти
консументи
Запитання 9
Які з наведених ланцюгів живлення є правильними:
варіанти відповідей
Стрибунці – ящірки – трава – яструб – заєць
Водорості – дафнії – мальки риб – окунь – чайки
Хижаки – копитні – рослинність лісу – бактерії
Трава – миші – сови – зайці – лисиці
Запитання 10
Які з наведених нижче організмів є основними «трансформаторами» енергії сонячного випромінювання в енергію хімічних зв’язків в океані?
варіанти відповідей
водорості
мохи
папороті
інфузорії
Запитання 11
Вказати правильну послідовність передачі енергії у біоценозах:
варіанти відповідей
сонячна енергія – продуценти – фітофаги – зоофаги – детритофаги і редуценти
сонячна енергія – фітофаги - зоофаги – продуценти – детритофаги і редуценти
сонячна енергія – продуценти– детритофаги і редуценти – фітофаги – зоофаги
фітофаги - зоофаги – продуценти – детритофаги і редуценти – сонячна енергія
Запитання 12
Укажіть назви штучних екосистем:
варіанти відповідей

річка

степ

яблуневий сад
акваріум
Запитання 13
Агроекосистеми подібні до природних екосистем тим, що:
варіанти відповідей
Джерелом енергії для них є Сонце.
Функціонують без втручання людини.
Мають велику видову різноманітність.
Для їх функціонування не потрібні мікроорганізми
Запитання 14

Будь-яка екосистеми є відкритою для зовнішнього обміну речовин, енергії та інформації ?

варіанти відповідей
так
ні
залежить від походження екосистеми
Запитання 15

Вибрати ряд організмів, що належать до продуцентів:

варіанти відповідей

ворона, заєць, лось, кит

окунь, маслюк, ромашка, ведмідь

осот, капуста, сосна, ковила

дощовий черв'як, стерв'ятник, жук гробарик, гриф

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест