19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Електричний опір. Питомий опір провідника. Закон Ома для ділянки кола

Додано: 24 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Яка фізична величина характеризує залежність сили струму провідника від його властивостей?

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Питомий опір

Опір

Запитання 2

Яка фізична величина характеризує протидію електричному струму в провіднику?

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Питомий опір

Опір

Запитання 3

Від якої характеристики ділянки кола залежить кут нахилу вольт амперної характеристики?

варіанти відповідей

Сили струму

Напруги

Питомого опору

Опору

Запитання 4

Вкажіть позначення та одиницю питомого опору в CI

варіанти відповідей

p, Om*m

I, Ампер

U, Вольт

R,Ом

Запитання 5

Яким приладом користуються для регулювання сили струму в колі?

варіанти відповідей

Годинником

Вольтметром

Амперметром

Реостатом

Запитання 6

Між силою струму та напругою на певній ділянці кола існує така залежність...

варіанти відповідей

Пряма пропорційність

Лінійна залежність

Обернена пропорційність

Інша відповідь

Запитання 7

Вкажіть позначення та одиницю опору в CI

варіанти відповідей

p, Om*m

I, Ампер

U, Вольт

R, Ом

Запитання 8

Який учений встановив залежність між силою струму у провіднику та напругою на його кінцях?

варіанти відповідей

Кулон

Вольт

Ампер

Ом

Запитання 9

Фізична величина, яка характеризує протидію електричному струму в провіднику називається:

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Питомий опір

Опір

Запитання 10

Фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини й чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника завдовжки 1 м, площею поперечного перерізу 1 м² називається:

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Питомий опір

Опір