Електричний опір.. Закон Ома

Додано: 25 лютого 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 781 раз
17 запитань
Запитання 1

Фізична величина, що характеризує властивість провідника впливати на силу струму в колі, - це...

варіанти відповідей

заряд;

напруга;

опір провідника;

сила струму.

Запитання 2

За графіками залежності сили струму від напруги для різних провідників порівняйте опори

варіанти відповідей

R1 > R2 > R3

R2 > R1 > R3

R3 > R2 > R3

R2 > R3 > R1

Запитання 3

Знайдіть опір провідника за графіком залежності сили струму від напруги

варіанти відповідей

0,05 Ом

2 Ом

20 Ом

8 Ом

Запитання 4

Математичним записом закону Ома є формула:

варіанти відповідей

I=R/U

 I=U/R

I=UR

 I=Uq

Запитання 5

Одиниця опору в СІ

варіанти відповідей

1 Кл

1 Ом

1 А

1 В

Запитання 6

Які величини характеризують будь-яке електричне коло?


варіанти відповідей

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Сила струму, напруга, опір

Запитання 7

Сила струму в провіднику


варіанти відповідей

Прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

Обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

Не залежить від напруги на кінцях провідника

Запитання 8

Чому дорівнює опір нагрівального елементу чайника, якщо напруга електромережі 220 В, а сила струму в нагрівальному елементі 10 А?

варіанти відповідей

22 Ом

2 Ом

12 Ом

2200 Ом

Запитання 9

Опір резистора 5 кОм, сила струму в резисторі 10 мА. Чому дорівнює напруга на резисторі? 

варіанти відповідей

50 В

5 В

500 В

Запитання 10

Як сила струму в провіднику залежить від опору провідника?

варіанти відповідей

Сила струму обернено пропорційна опору

Сила струму не залежить від опору

Сила струму прямо пропорційна опору

Запитання 11

Закон Ома для ділянки кола

варіанти відповідей

Опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга прямо пропорційна силі струму та опору

Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору

Запитання 12

Який струм протікає по лампочці опором 500 Ом, якщо її підключили до мережі 220 В?

варіанти відповідей

4,4А

0,44 А

2,27 А

0, 227 А

Запитання 13

На лампочці кишенькового ліхтарика написано "2,5 В, 0,15 А". Який опір лампочки? Відповідь заокругліть до цілих.

варіанти відповідей

17 Ом

17 А

20 Ом

20 В

Запитання 14

Чим більший опір кола …

варіанти відповідей

Тим менша в ньому сила струму

Тим більша в ньому сила струму

Запитання 15

Зі збільшенням напруги, прикладеної до кінців провідника, сила струму …

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 16

Яка рівність правильна?

варіанти відповідей

3500 Ом =35кОм

3500 Ом = 3,5кОм; 

  600 мкА = 6*10-6А;  

 18 мВ = 18*10-3В

Запитання 17

Напругу на кінцях металевого провідника збільшили в 2 рази. Чи зміниться при цьому опір провідника? Якщо зміниться, то як? Відповідь обгрунтуйте.

варіанти відповідей

Опір також збільшиться в 2 рази, тому що збільшилась напруга в 2 рази

Опір зменшиться в 2 рази, тому що напруга збільшилася в 2 рази

Опір не зміниться, тому що опір провідника не залежить від напруги

Опір також збільшиться в 1/2 рази, тому що збільшилась напруга в 2 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест