Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

15 запитань
Запитання 1

Електричний струм

варіанти відповідей

тепловий рух позитивно заряджених частинок

напрямлений рух заряджених частинок

хаотичний рух позитивних частинок

напрямлений рух негативних частинок

Запитання 2

Електрична провідність - це ...

варіанти відповідей

здатність проводити позитивні заряди

здатність проводити електричний струм

характеристика діалектрика

харатеристика провідника

Запитання 3

Провідники - це ...

варіанти відповідей

матеріали, що добре проводять магнітне поле

речовини та матеріали,що мають велику кількість атомів

речовини та матеріали, що добре проводять електричний струм

матеріали, що складаються з металів

Запитання 4

Діалектрики - це ...

варіанти відповідей

речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм

матеріали, які складаються з металів

тверді речовини, що проводять струм

речовини, які не мають електронів

Запитання 5

Дистильована вода, гас, спирт, азот, ебоніт, гума, парцеляна - це ...

варіанти відповідей

провідники

діелектрики

напівпровідники

Запитання 6

Оберіть серед матеріалів лише діалектрики

варіанти відповідей

скло, гума, алюміній, водень

азот, натрій, мідь, ртуть,сталь

гума, спирт, дистильована вода

сольовий розчин, золото, ебоніт

Запитання 7

При яких умовах напівпровідники стають провідниками?

варіанти відповідей

Якщо зменшити освітленість

Якщо збільшити температуру та освітленість

Якщо зменшити температуру і освітленість

Якщо закип'ятити речовину

Запитання 8

Чому корпуси розеток виготовляють з видів пластмаси?

варіанти відповідей

Це економічно вигідно

Корпуси світлого кольору, це естетично

Пластмаса добре ізолює провідники

З пластмаси легше виготовляти корпуси розеток

Запитання 9

Умови виникнення та існування електричного струму :(2 відповіді)

варіанти відповідей

у середовищі повинні бути вільні заряджені частинки

відсутність електричного поля

наявність електричного поля.

у середовищі повинні бути незаряджені частинки

Запитання 10

Напівпровідники -

варіанти відповідей

зазвичай вони погано проводять електричний струм і їх можна віднести до діелектриків. Однак якщо підвищити температуру або збільшити освітленість, у напівпровідниках з’являється достатня кількість вільних заряджених частинок і напівпровідники стають провідниками.

матеріали, які складаються з металів

тверді речовини, що проводять струм

речовини, які не мають електронів

Запитання 11

Германій, кремній, арсен - це ...

варіанти відповідей

провідники

діелектрики

напівпровідники

Запитання 12

 Які умови необхідні для виникнення електричного струму?

варіанти відповідей

Наявність джерела електричного струму; Наявність вільних носіїв електричного заряду; Наявність замкнених провідників.

Наявність джерела електричного струму;  Наявність замкнених провідників.

 Наявність вільних носіїв електричного заряду та електричного поля

Запитання 13

Чому метали добре проводять електричний струм?

варіанти відповідей

Тому, що вони метали

Мають велику кількість вільних електронів, що сягає 1023 в см3

Мають малу кількість вільних електронів

Мають велику кількість йонів

Запитання 14

Які речовини є провідниками електричного струму?

варіанти відповідей
Метали
Тверді речовини
Діелектрики
Гума
Запитання 15

З наведених речовин виберіть зайву

варіанти відповідей

залізо

гума

порцеляна

дистильована вода

пластмаса

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест