Електричний струм у газах

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 194 рази
12 запитань
Запитання 1

За нормальних умов гази є ...

варіанти відповідей

... провідниками

... напівпровідниками

... діелектриками

... надпровідниками

Запитання 2

У досліді з металевими пластинами дія полум'я свічки спричинює... газу.

варіанти відповідей

... розрідження...

... розряджання...

... йонізацію...

...конденсацію...

Запитання 3

Носіями заряду у газі можуть бути...

варіанти відповідей

...електрони.

... йони

...молекули.

... атоми.

Запитання 4

Якщо молекула одноатомного газу втрачає один або кілька електронів, вона перетворюється на...

варіанти відповідей

...йон.

...позитивний йон.

...негативний йон.

...атом.

Запитання 5

Коли електрони приєднуються до нейтральних атомів утворюються...

варіанти відповідей

... негативні йони.

... молекули.

... позитивні йони.

Запитання 6

Якщо у газі перестає діяти йонізатор, починається...

варіанти відповідей

... нейтралізація.

... рекомбінація.

... йонізація.

... електризація.

Запитання 7

Електричний струм у газах являє собою

напрямлений рух ...

варіанти відповідей

...вільних електронів, позитивних і негативних йонів.

...позитивних і негативних йонів.

...вільних електронів і негативних йонів.

...вільних електронів і позитивних йонів.

Запитання 8

Електричний струм у газах називають ...


варіанти відповідей

... електролітичною дисоціацією

... електролізом.

... газовим розрядом

... газовою провідністю.

Запитання 9

Газовий розряд може бути...

варіанти відповідей

...довготривалим.

... самостійним.

... довершеним.

... несамостійним.

... незалежним.

Запитання 10

Газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього йонізатора, називають...


варіанти відповідей

... окремим.

...незалежним

... самостійним

...незв'язаним

Запитання 11

Ударна іонізація це...

варіанти відповідей

...йонізація під дією рентгенівських променів.

...йонізація електронним ударом.

... йонізація внаслідок зіткнення швидкого електрона із нейтральним атомом або молекулою.

...йонізація під дією яскравого світла.

Запитання 12

Самостійний газовий розряд відбувається за рахунок...

варіанти відповідей

... дії зовнішнього йонізатора.

... йонізації електронним ударом.


... емісії електронів з поверхні катода.


... збільшення швидкості електронів.

... зменшення кількості електронів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест