5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Електричний струм у металах

Додано: 26 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 258 разів
10 запитань
Запитання 1

Електричний струм – це

варіанти відповідей

хаотичний рух заряджених частинок

напрямлений рух заряджених частинок

напрямлений рух нейтральних частинок

хаотичний рух нейтральних частинок

Запитання 2

За відсутності електричного поля вільні електрони всередині металевого провідника рухаються

варіанти відповідей

хаотично

впорядковано

по спіралі

з парва на ліво

Запитання 3

Які частинки є носіями електричного струму в металі?

варіанти відповідей

 Йони

Позитивні йони та негативні електрони

Електрини

Позитивні та негативні йони

Запитання 4

Хто довів, що під час проходження провідником електричного струму йони не переміщуються, а в різних металах переміщуються лише електрони?


варіанти відповідей

Рікке

Толмен

Стюарт

Мандельштам

Запитання 5

Опір металевого провідника в разі підвищення температури ...

варіанти відповідей

не змінюється

зменшується

збільшується

збільшується або зменшується, залежно від ситуації

Запитання 6

Зміна опору залежить від:


варіанти відповідей

... матеріалу, з якого виготовлений провідник

... кількості електронів, що проходять через пеперечнй переріз провідника за 1 год

... напруги

... сили струму

Запитання 7

Яку будову мають метали?

варіанти відповідей

Хаотичне розташування молекул

Ланцюгове розташування молекул

Кристалічна гратка

Запитання 8

Явище надпровідності відкрив ...

варіанти відповідей

Л.І.Мандельштам

 К. Рікке

М. Боголюбов

Г. Камерлінг-Оннес

Запитання 9

Температурний коефіцієнт електричного опору − це ...

варіанти відповідей

фізична величина, яка характеризує залежність питомого опору від температури

фізична величина, яка характеризує залежність сили струму від температури

фізична величина, яка характеризує залежність швидкості руху електронів від температури

Запитання 10

Надпровідність – це явище ...

варіанти відповідей

різкого зменшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

збільшення опору металів до нуля при температурах близьких до абсолютного нуля

збільшення сили струму

зменшення сили струму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест