28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Електричний струм у металах Електричний струм в електролітах

Додано: 13 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 243 рази
13 запитань
Запитання 1

Тверді або рідкі речовини, які мають йонну провідність називаються...

варіанти відповідей

йонізація

електроліз

електроліти

йони

Запитання 2

Електричний струм в електролітах являє собою напрямлений рух...

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

тільки позитивних йонів

вільні електрони

тільки негативних йонів

позитивних і негативних йонів

Запитання 3

У процесі електролізу з водяного розчину хлориду натрія (NaCl) виділилося 48 мг натрія. Який заряд пройшов через електролітичну ванну?

Електрохімічний еквівалент к=0, 24 мг/Кл

варіанти відповідей

20 Кл

200 Кл

11,52 Кл

2000 Кл

Запитання 4

Для визначення електрохімічного еквіваленту міді через розчин купрум (ІІ) сульфату протягом 30 хв пропустили струм силою 0,5 А. Яке значення електрохімічного еквіваленту отримали, якщо маса катода до початку досліду була 75,20 г, а після досліду - 75,47 г?

варіанти відповідей

0, 19 мг/Кл

0, 66 мг/Кл

0, 30 мг/Кл

0, 09 мг/Кл

Запитання 5

Під час електролізу дихлориду міді (СиСl2) виділилося 128 г міді. Визначте витрачену енергію, якщо напруга на затискачах електролітичної ванни становила 5 В. Електрохімічний еквівалент к=3,3*10 -7 кг/Кл.

варіанти відповідей

0,97 МДж 

1,94 МДж

3,96 МДж

7,7 МДж

Запитання 6

Засновник учення про електромагнітне поле. Виявив хімічну дію електричного струму, установив закони електролізу.

варіанти відповідей

 Дж. Джоуль

 А. Ампер

М. Фарадей

 Е. Ленц

Запитання 7

Яка формула є записом першого закону Майкла Фарадея?

варіанти відповідей

І = U ∕ R

 m = ρ * V

 m = k * q

 U = I *R

Запитання 8

Як змінюється кількість йонів в розчині електроліту зі збільшенням температури?

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не залежить від температури

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 9

Діелектрики - це речовини, які...

варіанти відповідей

Мають вільні електрони

Не мають вільних заряджених частинок

Мають тільки вільні протони

Мають тільки нейтрони

Запитання 10

Електричний струм у металах являє собою напрямлений рух...

варіанти відповідей

вільних йонів

 вільних електронів

елетронів і вільних йонів

 негативних йонів

Запитання 11

З підвищенням температури опір металів ...

варіанти відповідей

 збільшується

зменшується

спочатку збільшується, а потім зменшується

 не змінюється

Запитання 12

Визначте масу міді, яке виділилося на катоді під час електролізу купрум сульфату, якщо електроліз тривав 15 хвилин при силі струму 1,5 А

(к=3,3*10 -7 кг/Кл)

варіанти відповідей

0,45 кг

0,007 г

0,45 г

0,007 кг

Запитання 13

При якій силі струму проводилось хромування металевої пластинки, що має площу поверхні 90 см2 , якщо за 2 години на ній утворився шар хрому завтовшки 3,6 мк м? (к=0,18*10 -6 кг/Кл, ρ=7200 кг/ м 3).

варіанти відповідей

1,8 А

0,18 А

18 А

0,018 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест