12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Електричний струм в електролітах. В - 1.

Додано: 14 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 439 разів
14 запитань
Запитання 1

Розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають...

варіанти відповідей

електролітичною дисоціацією

електролізом

рекомбінацією

молізацією

Запитання 2

Електроліти - це

варіанти відповідей

тверді тіла, які мають йонний характер провідності

рідкі тіла, які мають йонний характер провідності

тверді та рідкі тіла, які мають йонний характер провідності

тверді та рідкі тіла, які мають електронний характер провідності

Запитання 3

Електричний струм у електролітах являє собою ...

варіанти відповідей

напрямлений рух тільки позитивних йонів

напрямлений рух електронів

напрямлений рух тільки негативних йонів

напрямлений рух позитивних і негативних йонів

Запитання 4

Вперше вивчав електроліз і сформулював закон ....

варіанти відповідей

Майкл Фарадей

Андре Марі Ампер

Александро Вольта

Георг Сімон Ом

Запитання 5

Скільки часу триває покриття виробу шаром нікелю масою 2,4 г за сили струму 2 А. Електрохімічний еквівалент Нікелю 3 ⋅10-7 кг/Кл.

варіанти відповідей

4000 год

4000 хв

4000 с

0,25 мс

Запитання 6

Які носії електричного заряду створюють струм в електролітах?

варіанти відповідей

електрони і позитивні йони

електрони

Електрони і негативні йони

йони

Запитання 7

водні розчини лугів, кислот або солей називаються

варіанти відповідей

електроліти

електроліз

напівпровідники

йони

Запитання 8

Носіями струму в електролітах є

варіанти відповідей

позитивні йони

вільні електрони

негативні йони

атоми

Запитання 9

Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму, називають...

варіанти відповідей

електролізом

дисоціацією

окисленням

відновленням

Запитання 10

Для визначення електрохімічного еквіваленту міді через розчин купрум (II) сульфату протягом 30 хв пропускали струм силою 0,5 А. Яке значення електрохімічного еквіваленту отримали, якщо маса катода до початку досліду була 75,20 г, а після досліду — 75,47 г?

варіанти відповідей

0,3 мг/Кл

3 мг/Кл

0,3 г/Кл

3 г/Кл

Запитання 11

Під час електролізу, де електролітом був розчин аргентум (I) нітрату, на катоді виділилося 25 г срібла. Скільки часу тривав електроліз, якщо сила струму була незмінною й дорівнювала 0,5 А? Електрохімічний еквівалент срібла становить 1,12 мг/Кл

варіанти відповідей

12 годин 24 хвилини

2 години

24 хвилини

10 годин 25 хвилини

Запитання 12

Під час електролізу, де електролітом був розчин сульфатної кислоти, за 50 хвилин виділилося 3 г водню. Визначте втрати потужності на нагрівання електроліту, якщо його опір становив 0,4 Ом. Електрохімічний еквівалент водню 10-8 кг/Кл.

варіанти відповідей

4 кВт

400 Вт

4 Вт

0,4 кВт

Запитання 13

Електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металів називають...


варіанти відповідей

Гальваностегією

Гальванопластикою

Електролізом

Рафінуванням

Запитання 14

Отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають...

варіанти відповідей

Гальваностегією

Гальванопластикою

Рафінуванням

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест