Електричний струм в газах

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
17 запитань
Запитання 1

Носіями електричного струму в газах є ...

варіанти відповідей

тільки електрони

позитивні та негативні іони

електрони та іони

негативні іони

Запитання 2

Процес, схематично зображений на малюнку, називається...

варіанти відповідей

рекомбінацією

іонізацією

електролізом

електронним ударом

Запитання 3

Дуговий розряд - один з видів самостійного розряду. Якому російському вченому належить відкриття електричної дуги?

варіанти відповідей

Ломоносов

Петров

Столєтов

Якобі

Запитання 4

Хто запропонував використання електричної дуги для зварювання металів?

варіанти відповідей

В. Петров

М. Бенардос

Є. Патон

М. Умов

Запитання 5

Самостійний розряд має кілька видів, серед яких...

варіанти відповідей

Тліючий

Коронний

Іскровий

Розряд короткого замикання

Дуговий

Запитання 6

Розряд в газах, що зображено на фотографії. я прикладом... розряду

варіанти відповідей

дугового

коронного

іскрового

жеврійного

Запитання 7

На графіку залежності сили струму від напруги самостійному розряду відповідає ділянка...

варіанти відповідей

1 - 2

2 - 3

3 - 4

1 - 2 - 3

Запитання 8

Для рекламних ламп використовується ... розряд в газах

варіанти відповідей

тліючий

коронний

іскровий

дуговий

Запитання 9

Процес, зображений на малюнку називається...

варіанти відповідей

газовий розряд

дегазація

електронна лавина

рекомбінація

Запитання 10

На графіку залежності сили струму від прикладеної напруги ділянка 1 - 2 відповідає...

варіанти відповідей

самостійному розряду в газі

струму насичення в газі

іскровому розряду в газі

дуговому розряду в газі

Запитання 11

Який розряд в газах протікає при атмосферному або незначно зменшеному тиску та при високих напрузі?

варіанти відповідей

дуговий

іскровий

тліючий

коронний

Запитання 12

Який розряд в газах протікає при низькому тиску та великій напрузі і супроводжується переносом речовини?

варіанти відповідей

тліючий

дуговий

іскровий

коронний

Запитання 13

Який розряд в газах протікає при нормальному або незначно зменшеному тиску в неоднорідному електричному полі? Прикладом такого розряду є ...

варіанти відповідей

Іскровий. Блискавка

Коронний. Вогні святого Ельма

Тліючий. Світло від лампи денного світла

Дуговий. Електрозварювання

Запитання 14

Який газовий розряд використовується при очищенні повітря від домішок?

варіанти відповідей

Іскровий

Дуговий

Коронний

Тліючий

Запитання 15

Який розряд в газах використовується як потужне джерело світла в прожекторах?

варіанти відповідей

Коронний розряд

Іскровий розряд

Дуговий розряд

Тліючий розряд

Запитання 16

Який вид самостійного розряду в газах використовується для точної обробки металів?

варіанти відповідей

Дуговий розряд

Тліючий розряд

Іскровий розряд

Коронний розряд

Запитання 17

Іонізаторами газу можуть бути:

варіанти відповідей

теплове випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

рентгенівське випромінювання

радіохвилі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест