Електричний струм в різних середовищах

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
11 запитань
Запитання 1

Що є носіями електричного струму в електролітах?

варіанти відповідей

електрони

позитивні йони

негативні йони

позитивні і негативні йони

Запитання 2

Що є носіями електричного струму у металі

варіанти відповідей

вільні електрони

позитивні йони

негативні йони

йони обох знаків

Запитання 3

Як залежить опір металевого провідника від температури?

варіанти відповідей

при збільшинні температури опір зменшується

при збільшинні температури опір збільшується

опір провідника не залежить від температури

Запитання 4

Як називається процес розпаду молекул солей, кислот і лугів у воді на йони?

варіанти відповідей

дисоціація

рекомбінація

іонізація

електроліз

Запитання 5

Як залежить опір електролітів від температури?

варіанти відповідей

при збільшенні температури опір електроліта зменшується

при збільшенні температури опір електроліта збільшується

опір електроліту не залежить від температури

Запитання 6

Позитивно заряджені йони будуть рухатися до електроду, який зветься...

варіанти відповідей

електрод

катод

анод

Запитання 7

Що показує електрохімічний еквівалент?

варіанти відповідей

масу речовини

масу речовини, що виділяється під час проходження струму

масу речовини, що виділяється під час проходження 1 Кл електрики.

масу речовини, що виділяється за одиницю часу

Запитання 8

Як називається процес об"єднання йонів різних знаків у молекулу?

варіанти відповідей

дисоціація

рекомбінація

електроліз

іонізація

Запитання 9

Протягом 20 хв електролізу водного розчину солі цинку на катоді електролізної ванни виділився метал масою 2 г. За якої сили струму проходив електроліз? Електрохімічний еквівалент цинку 3,4⋅10-7кг/Кл. Результат округліть до цілих

варіанти відповідей

3 А

4 А

5 А

29 А

Запитання 10

Як зміниться маса речовини, що виділяється на електроді, якщо силу струму збільшити в 6 разів, а час проходження струму залишити сталим?


варіанти відповідей

збільшиться в 12 раз

збільшиться в 6 раз

збільшиться в 36 раз

зменшиться в 6 разів

Запитання 11

Під час електролізу сталеву деталь площею 800 см2 було вкрито шаром нікелю товщиною 27 мкм. За якої сили струму проходив процес, якщо електроліз тривав 4 години(густина нікелю - 8900 кг/м3, а електрохімічний еквівалент k=0,3*10-6кг/Кл)

варіанти відповідей

 4,45 А

 1,45 А

 8,45 А

 2,45 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест