Електричний струм. Закон Ома.

Додано: 26 березня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 1149 разів
15 запитань
Запитання 1

Електричний струм - це ... рух вільних заряджених частинок.

варіанти відповідей

безладний

хаотичний

впорядкований

Запитання 2

Речовини, які добре проводять електричний струм

варіанти відповідей

ізолятори

провідники

діелектрики

напівпровідники

Запитання 3

Які дії електричного струму ви знаєте? (виберіть усі можливі правильні відповіді)

варіанти відповідей

теплова

фізична

хімічна

магнітна

світлова

Запитання 4

Джерела електричного струму бувають ... (оберіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

одноразові

фізичні

акумуляторні

хімічні

Запитання 5

Електричне коло складається з

варіанти відповідей

джерела струму, споживачів, пристроїв керування.

електричних споживачів, пристроїв керування, провідників.

джерела струму, споживачів, пристроїв керування та провідників.

провідників, ключа та джерела струму.

Запитання 6

Для існування струму обов'язковими є дві умови:

варіанти відповідей

наявність електричного струму та вільних частинок

наявність електричного поля та вільних заряджених частинок

наявність струму та вільних електричних частинок

наявність електричного провідника та джерела струму

Запитання 7

Фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу - це...

варіанти відповідей

напруга

сила струму

електричний опір

електричний заряд

Запитання 8

Сила струму позначається буквою ... та вимірюється ...

варіанти відповідей

І, В

І, А

U, B

R, A

Запитання 9

Фізична величина, що характеризує електричне поле і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по даній ділянці кола - це

варіанти відповідей

опір провідника

електричний струм

електрична напруга

електричне поле

Запитання 10

Електрична напруга позначається буквою ... та вимірюється ...

варіанти відповідей

U, B

U, A

I, B

I, Oм

Запитання 11

Фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти проходженню струму називається ...

варіанти відповідей

електрична напруга

електрична провідність

електричний опір

електричний струм

Запитання 12

Електричний опір провідника позначається буквою ... та вимірюється ...

варіанти відповідей

I, B

U, A

q, Кл

R, Ом

Запитання 13

Електричний опір провідника залежить від ... (оберіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

сили струму

матеріалу провідника

довжини провідника

напруги

площі перерізу провідника

Запитання 14

Відповідно до закону Ома ... у ділянці кола прямо пропорційна ... на кінцях цієї ділянки. (вставте пропущені слова)

варіанти відповідей

сила струму, опору

напруга, опору

сила струму, напрузі

напруга, силі струму

Запитання 15

Напругу на кінцях провідника збільшили в 2 рази. Чи змінився при цьому опір провідника?

варіанти відповідей

збільшився в 2 рази

зменшився в 2 рази

не змінився

збільшився в 4 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест