10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Електричний струм. Закон Ома. З'єднання провідників

Додано: 11 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 499 разів
17 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці - це...

варіанти відповідей

Питомий опір

Електричний опір

Напруга

Сила струму

Запитання 2

Фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму - це ...

варіанти відповідей

Питомий опір

Електричний опір

Напруга

Сила струму

Запитання 3

Фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу - це ...

варіанти відповідей

Питомий опір

Електричний опір

Напруга

Сила струму

Запитання 4

Яка формула є математичним записом означення напруги?

варіанти відповідей

U = I R

I = U/R

U = A/q

I = q/t

Запитання 5

Яка формула є математичним записом закону Ома для ділянки кола?

варіанти відповідей

R = ρ l/S

I = U/R

U = A /q

I = q /t

Запитання 6

Яка формула є математичним записом означення сили струму?

варіанти відповідей

I = A/(Ut)

I = U/R

U = A/q

I = q/t

Запитання 7

Електричний опір провідника залежить від:

варіанти відповідей

напруги на провіднику і сили струму в ньому

роду речовини провідника і його розмірів

роду речовини провідника і напруги на ньому

Запитання 8

Силу струму можна виміряти ...

варіанти відповідей

вольтметром

реостатом

амперметром

ватметром

Запитання 9

Напругу можна виміряти ...

варіанти відповідей

вольтметром

реостатом

амперметром

ватметром

Запитання 10

Яка фізична величина є сталою при паралельному з'єднанні?

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Опір

Заряд

Запитання 11

Яка фізична величина є сталою при послідовному з'єднанні?

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Опір

Запитання 12

Яка напруга на автомобільній лампі, якщо при проходженні через неї 100 Кл електрики була здійснена робота 1,2 кДж?

варіанти відповідей

5 В

60 В

24 В

12 В

Запитання 13

Сила струму в електричному паяльнику дорівнює 500 мА. Який заряд пройде через паяльник за 4 хв?

варіанти відповідей

60 Кл

120 Кл

240 Кл

125 Кл

Запитання 14

Яка довжина нікелінового дроту з площею поперечного перерізу 0,1 мм2 потрібна для виготовлення реостата опором 189 Ом? Питомий опір нікеліну становить 0,42⋅10-6 Ом⋅м?

варіанти відповідей

25 м

40 м

90 м

45 м

Запитання 15

Розрахуйте силу струму, що проходить через реостат, виготовлений з нікелінового дроту довжиною 40 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо напруга на затискачах реостата дорівнює 21 В. Питомий опір нікеліну 0,42 Ом⋅мм2/м.

варіанти відповідей

1,25 А

2,5 А

4 А

1,5 А

Запитання 16

Резистори опорами 40 Ом і 90 Ом з'єднані послідовно та під'єднані до джерела струму. Яка сила струму в колі, якщо напруга на полюсах джерела струму 26 В?

варіанти відповідей

0,4 А

20 А

0,2 А

4 А

Запитання 17

Два резистори з'єднані паралельно. Сила струму в першому резисторі 0,6 А, а загальна сила струму в колі 1,5 А. Визначте опір другого резистора, якщо опір першого дорівнює 240 Ом.

варіанти відповідей

160 Ом

90 Ом

40 Ом

180 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест